ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

e-Health Μonitoring: Βελτιώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας... ... 20 Μαρτίου, 2020
Παραδοτέα Έργου “e-Health Monitoring”

Αναφορά υποστήριξης της καταγραφής και αξιολόγησης καλών πρακτικών / Good Practices identification & assessment Επικοινωνιακό Σχέδιο Banner…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
e-Health Μonitoring: Βελτιώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας... 20 Φεβρουαρίου, 2020
4η Συνάντηση Εταίρων E-Health Monitoring και International Event, Κομοτηνή 17-18.2.2020

EHEALTH_4th COORDINATION MEETING_Agenda EHEALTH_TRANSNATIONAL Event_Agenda Eνημερωτικό σημείωμα για την 4η συνάντηση εταίρων Eνημερωτικό σημείωμα για…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
e-Health Μonitoring: Βελτιώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας... 07 Μαΐου, 2019
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας σταθερά στο πλευρό των ευπαθών ομάδων πληθυσμού, μέσα από τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά προγράμματα που στόχο έχουν υγιείς πληθυσμούς

Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ : «Η Αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο, στην πρόληψη και προαγωγή της…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ