Πλατφορμα Δηλωσης Διορθωσης Τ.Μ. Ακινητων προς τους ΟΤΑ

Μέσω της εφαρμογής παρέχεται η πληροφόρηση για τα στοιχεία των ακινήτων.