07 Μαΐου, 2019

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας σταθερά στο πλευρό των ευπαθών ομάδων πληθυσμού, μέσα από τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά προγράμματα που στόχο έχουν υγιείς πληθυσμούς

Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ : «Η Αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο, στην πρόληψη και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας “

 

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) συμμετέχει στο πρόγραμμα INTERREG Greece – Bulgaria 2014-2020 με την πρόταση έργου με τίτλο “Improving Healthcare Access through a Personal Health Monitoring System” (Βελτιώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας μέσω προσωπικού συστήματος παρακολούθησης) και ακρώνυμο eHealth. Ήδη όπως θα έχει ενημερωθεί το κοινό από αντίστοιχες αναρτήσεις του localit και την ιστοσελίδα της Κνετρικής Ένωσης Δήμων, έχουν πραγματοποιηθεί οι δύο πρώτες τακτικές συναντήσεις των εταίρων στην Κομοτηνή και το Κίρκοβο αντίστοιχα και έχουν συντονιστεί οι επόμενες κινήσεις μας.

Η ΚΕΔΕ μέσω της επικοινωνιακής στρατηγικής που έχει αναλάβει στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος INTERREG, επιχειρεί να δημιουργήσει μια ισχυρή αυτοδιοικητική και επιστημονική συμμαχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο , σε συνεργασία με τη γειτονική Βουλγαρία,  προκειμένου να διασφαλίσει και να προάγει την υγεία του τοπικού πληθυσμού.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

e-Health Μonitoring: Βελτιώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας... ... 20 Μαρτίου, 2020
Παραδοτέα Έργου “e-Health Monitoring”

Αναφορά υποστήριξης της καταγραφής και αξιολόγησης καλών πρακτικών / Good Practices identification & assessment Επικοινωνιακό Σχέδιο Banner…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
e-Health Μonitoring: Βελτιώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας... 20 Φεβρουαρίου, 2020
4η Συνάντηση Εταίρων E-Health Monitoring και International Event, Κομοτηνή 17-18.2.2020

EHEALTH_4th COORDINATION MEETING_Agenda EHEALTH_TRANSNATIONAL Event_Agenda Eνημερωτικό σημείωμα για την 4η συνάντηση εταίρων Eνημερωτικό σημείωμα για…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
e-Health Μonitoring: Βελτιώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας... 10 Ιουλίου, 2019
3η Τακτική Συνάντηση Εταίρων του έργου e-Health Monitoring, Smolyan, 1-2.7.2019

3rd_Coodination_Meeting_1stDraft__Agenda.docx International_Event_Smolyan_1st_Draft__Agenda.docx Παραδοτέο : Σχέδιο Επικοινωνίας και Διάχυσης Έργου Ενημερωτικό Σημείωμα  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ