Άρθρο Localit 30 Ιουνίου, 2021

Νέα απόφαση Θ. Σκυλακάκη για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων  των ΟΤΑ

Με νεότερη απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη  τροποποιείται η υπ΄ αριθμ. 2/72150/ΔΠΓΚ  απόφασή του   για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων  των ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα  τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 1 καθώς και μέρος του άρθρου 2 της προηγούμενης απόφασης.

Ειδικότερα στην νέα απόφαση περιλαμβάνονται στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που καλούνται να αποπληρώσουν οι ΟΤΑ  και αυτές που προέκυψαν και μετά την 30ή Ιουνίου και μέχρι 31ή Ιουλίου.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση: «Για τους ΟΤΑ που επιχορηγούνται κατά το τρέχον οικονομικό έτος αλλά και για τους ΟΤΑ που έχουν λάβει αντίστοιχη επιχορήγηση κατά το οικονομικό  έτος 2020 και ολοκληρώνουν την αποπληρωμή  των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου, τα ποσά των εν λόγω επιχορηγήσεων δεν παρακρατούνται από τους προβλεπόμενους στα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 πόρους που εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ.

Η ολοκλήρωση της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ θεωρείται ότι έχει συντελεστεί όταν δεν εμφανίζονται στο ΜΔ ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. Α του άρθρου 1 της παρούσας και, επιπλέον, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι οι υποχρεώσεις αφορούν σε δαπάνες που δεν δύναται να πληρωθούν λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου ή λόγω διαδικασιών φορέα χρηματοδότησης που αφορούν ιδίως σε δαπάνες που έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα επενδυτικού χαρακτήρα ή πρόκειται για υποχρεώσεις που έχουν εξοφληθεί και εκκρεμεί η λογιστική τακτοποίησή τους ή πρόκειται για υποχρεώσεις που νομίμως έχουν αναληφθεί αλλά βρίσκονται υπό δικαστική διεκδίκηση.

Ο έλεγχος για την ολοκλήρωση της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, των ΟΤΑ διενεργείται με ευθύνη της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης. Η αρμόδια Γενική Διεύθυνση αποστέλλει μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2021 στο ΓΛΚ σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτικά στοιχεία, σχετικά με την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ, όπως και με το ύψος των ποσών που εντάσσονται στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 2/72150/ΔΠΓΚ/18.5.2021 υπουργική απόφαση».

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Οικονομικά ΟΤΑ 31 Ιουλίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών παρέχονται αναλυτικές κατευθύνσεις και διαδικασίες για…

Οικονομικά ΟΤΑ 23 Δεκεμβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: Στα ταμεία των δήμων έκτακτη επιχορήγηση 25 εκ. ευρώ λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους

Παραμένει άλυτος ο γρίφος με τις δεύτερες σκέψεις του ΥΠΟΙΚ για την απόδοση  ή όχι…

Οικονομικά ΟΤΑ 29 Μαρτίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Από τους επενδυτικούς ΚΑΠ θα καλύπτεται το έλλειμμα στις λειτουργικές δαπάνες των ΟΤΑ

Σε περίπτωση που δήμοι και περιφέρειες αδυνατούν να καταρτίσουν ή να αναμορφώσουν τους προϋπολογισμούς τους…