Επιμορφωτικα Σεμιναρια Νεων Αιρετων

 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2001
 • 2000
 • 1999
 • 1997
 • 1996
 • 1995
 • 1989
 • 1978
Επιμορφωτικά Σεμινάρια Νέων Αιρετών 19 Ιανουαρίου, 2007
Χαιρετισμός του προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΤΑ Δ.Τσάτσου (Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2007)

Χαιρετισμός του προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΤΑ Δ.Τσάτσου (Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2007)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επιμορφωτικά Σεμινάρια Νέων Αιρετών 19 Ιανουαρίου, 2007
Ομιλία προέδρου ΚΕΔΚΕ Πάρι Κουκουλόπουλου στην 4η επιμορφωτική συνάντηση (Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2007)

Ομιλία προέδρου ΚΕΔΚΕ Πάρι Κουκουλόπουλου στην 4η επιμορφωτική συνάντηση (Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2007)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επιμορφωτικά Σεμινάρια Νέων Αιρετών 16 Δεκεμβρίου, 2006
Εισήγηση του νομικού συμβούλου της ΚΕΔΚΕ κ.Πάνου Ζυγούρη “Καταστατική Θέση Αιρετών”

Εισήγηση του νομικού συμβούλου της ΚΕΔΚΕ κ.Πάνου Ζυγούρη “Καταστατική Θέση Αιρετών”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επιμορφωτικά Σεμινάρια Νέων Αιρετών 24 Νοεμβρίου, 2006
Εισήγηση προέδρου Επιτροπής Θεσμών ΚΕΔΚΕ Ζ.Δοξαστάκη “Εποπτεία και Συστήματα Ελέγχου των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ”

Εισήγηση προέδρου Επιτροπής Θεσμών ΚΕΔΚΕ Ζ.Δοξαστάκη “Εποπτεία και Συστήματα Ελέγχου των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επιμορφωτικά Σεμινάρια Νέων Αιρετών 24 Νοεμβρίου, 2006
Εισήγηση προέδρου Επιτροπής Θεσμών ΚΕΔΚΕ Ζ.Δοξαστάκη “Καταστατική Θέση Αιρετών της ΤΑ”

Εισήγηση προέδρου Επιτροπής Θεσμών ΚΕΔΚΕ Ζ.Δοξαστάκη “Καταστατική Θέση Αιρετών της ΤΑ”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επιμορφωτικά Σεμινάρια Νέων Αιρετών 24 Νοεμβρίου, 2006
Εισήγηση του καθηγητή κ.Γ.Σωτηρέλη “Τοπική Αυτοδιοίκηση & Σύνταγμα”

Εισήγηση του καθηγητή κ.Γ.Σωτηρέλη “Τοπική Αυτοδιοίκηση & Σύνταγμα”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επιμορφωτικά Σεμινάρια Νέων Αιρετών 24 Νοεμβρίου, 2006
Περίληψη Παρουσίασης “Δήμος του 21ου αιώνα – Ψηφιακός Δήμος”

Περίληψη Παρουσίασης “Δήμος του 21ου αιώνα – Ψηφιακός Δήμος”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επιμορφωτικά Σεμινάρια Νέων Αιρετών 24 Νοεμβρίου, 2006
Εισήγηση Γ.Καλογήρου & Θ.Καρούνου “Πόσο μετράνε οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στη λειτουργία και τη δουλειά των δήμων”

Εισήγηση Γ.Καλογήρου & Θ.Καρούνου “Πόσο μετράνε οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στη λειτουργία και τη…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επιμορφωτικά Σεμινάρια Νέων Αιρετών 24 Νοεμβρίου, 2006
Εισήγηση του γενικού γραμματέα της ΚΕΔΚΕ Χ.Παλαιολόγου “Η ετοιμότητα της Αυτοδιοίκησης στην αξιοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013”

Εισήγηση του γενικού γραμματέα της ΚΕΔΚΕ Χ.Παλαιολόγου “Η ετοιμότητα της Αυτοδιοίκησης στην αξιοποίηση των Επιχειρησιακών…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επιμορφωτικά Σεμινάρια Νέων Αιρετών 24 Νοεμβρίου, 2006
Εισήγηση Δρ.Ράλλη Γκέκα “Τα Οικονομικά των ΟΤΑ”

Εισήγηση Δρ.Ράλλη Γκέκα “Τα Οικονομικά των ΟΤΑ”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επιμορφωτικά Σεμινάρια Νέων Αιρετών 24 Νοεμβρίου, 2006
Εισήγηση κ.Δ.Κουτσούρη “Οι κυριότερες ρυθμίσεις του νέου δημοτικού και κοινοτικού κώδικα”

Εισήγηση κ.Δ.Κουτσούρη “Οι κυριότερες ρυθμίσεις του νέου δημοτικού και κοινοτικού κώδικα”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επιμορφωτικά Σεμινάρια Νέων Αιρετών 24 Νοεμβρίου, 2006
Ομιλία προέδρου ΚΕΔΚΕ στην 1η Ενημερωτική Συνάντηση (Καρπενήσι, 24-26/11/2006)

Ομιλία προέδρου ΚΕΔΚΕ στην 1η Ενημερωτική Συνάντηση (Καρπενήσι, 24-26/11/2006)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ