Υπουργειο Αναπτυξης & Επενδυσεων

 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων 04 Μαΐου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2023
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Ανάπτυξη - ΕΣΠΑ... 21 Σεπτεμβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2η Πρόσκληση Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Κοινωνική Πολιτική - Απασχόληση 23 Νοεμβρίου, 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ´αριθ. 123468/20.11.2020 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ANAΠΤΥΞΗΣ KAI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ «Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 17 της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 75) για την περίοδο Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα». Άρθρο 1 Προϋποθέσεις συνέχισης της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021
Άλλοι φορείς 16 Νοεμβρίου, 2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/ 6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899).
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 03 Νοεμβρίου, 2020
Καθορισμός βασικών απαιτήσεων για προϊόντα βιομηχανικής μεταποίησης από ελαστικά υλικά
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Μη κατηγοριοποιημένο 28 Απριλίου, 2020
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – Άμεσο κόστος αντιμετώπισης της Covid-19 πανδημίας

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Μη κατηγοριοποιημένο 14 Σεπτεμβρίου, 2016
Ενημερωτικές Δράσεις για το νέο νόμο των δημοσίων συμβάσεων και το ΕΣΗΔΗΣ

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Μη κατηγοριοποιημένο 28 Μαρτίου, 2013
Λειτουργία Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ