28 Μαρτίου, 2013

Λειτουργία Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Ανάπτυξη - ΕΣΠΑ... 21 Σεπτεμβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2η Πρόσκληση Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Κοινωνική Πολιτική - Απασχόληση 23 Νοεμβρίου, 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ´αριθ. 123468/20.11.2020 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ANAΠΤΥΞΗΣ KAI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ «Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 17 της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 75) για την περίοδο Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα». Άρθρο 1 Προϋποθέσεις συνέχισης της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021
Άλλοι φορείς 16 Νοεμβρίου, 2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/ 6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899).