Άρθρο Localit 16 Φεβρουαρίου, 2022

ΥΠΟΙΚ: Τι πρέπει να κάνουν οι ΟΤΑ στο πλαίσιο κατάρτισης του ΜΠΔΣ 2023-2026

Εκδόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών η Εγκύκλιος για την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου  Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2023-2026.

Το ΜΠΔΣ 2023-2026 θα περιλαμβάνει την περιγραφή και αξιολόγηση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών (2020-2021), καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για

α) το τρέχον έτος (2022),

β) το έτος προϋπολογισμού (2023) και

γ) τα τρία επόμενα έτη (2024-2026).

Υπόχρεοι για την κατάρτιση ΜΠΔΣ είναι οι ΟΤΑ και σύμφωνα με την εγκύκλιο οι Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να προβούν στα εξής:

Οι Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν, λόγω του πλήθους τους, υποτομέα με σημαντική επίπτωση στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης. Επισημαίνεται και εδώ η ανάγκη κατάρτισης ρεαλιστικών προβλέψεων, που θα είναι συνεπείς με το εκάστοτε δημοσιονομικό πλαίσιο. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο στους υπό συμπλήρωση πίνακες να εγγράφονται μόνο τα έσοδα και οι δαπάνες, τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν και αντίστοιχα να πληρωθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, και όχι με βάση την πιθανή διαμόρφωση των πιστώσεων των προϋπολογισμών.

Στο πλαίσιο κατάρτισης του ΜΠΔΣ 2023-2026, οι ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού, καθώς και τα λοιπά ΝΠΔΔ του υποτομέα, θα πρέπει να προβούν σε προβλέψεις σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 8 του Παραρτήματος της Εγκυκλίου, ενώ τα ΝΠΙΔ του υποτομέα θα προβούν σε προβλέψεις σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις ειδικότερες οδηγίες που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό αρχείο του Πίνακα 8Α αυτής.

Αναφορικά με τη γραμμογράφηση των Πινάκων, επισημαίνεται ότι:

α) οι κάθε είδους αποδοχές, αποζημιώσεις κ.λπ. των Αιρετών θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη γραμμή «Αμοιβές Προσωπικού» και

β) στη γραμμή δαπανών «Κοινωνικές Παροχές» συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες που γίνονται από τις Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών (ΚΑΕ 0821).

Σημειώνεται ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα όλων των Φορέων, πλην όσων ΝΠΙΔ καταρτίζουν και εκτελούν προϋπολογισμό σε δεδουλευμένη βάση, προσδιορίζεται ως η διαφορά εισπράξεων – πληρωμών (ταμειακό αποτέλεσμα) +/- τη μεταβολή του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (τρίτους) μέσα στο έτος αναφοράς. Αύξηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων οδηγεί σε επιδείνωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος για την περίοδο αναφοράς.

Σε κάθε περίπτωση, σημειώνει το Υπουργείο Οικονομικών, οι Φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ καλούνται να αναμένουν τις ειδικότερες οδηγίες που θα αποσταλούν με Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών αναφορικά με τη συμπλήρωση των Πινάκων και τη διαδικασία υποβολής τους στο Υπ. Εσωτερικών.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Οικονομικά ΟΤΑ 31 Ιουλίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών παρέχονται αναλυτικές κατευθύνσεις και διαδικασίες για…

Οικονομικά ΟΤΑ 23 Δεκεμβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: Στα ταμεία των δήμων έκτακτη επιχορήγηση 25 εκ. ευρώ λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους

Παραμένει άλυτος ο γρίφος με τις δεύτερες σκέψεις του ΥΠΟΙΚ για την απόδοση  ή όχι…

Οικονομικά ΟΤΑ 29 Μαρτίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Από τους επενδυτικούς ΚΑΠ θα καλύπτεται το έλλειμμα στις λειτουργικές δαπάνες των ΟΤΑ

Σε περίπτωση που δήμοι και περιφέρειες αδυνατούν να καταρτίσουν ή να αναμορφώσουν τους προϋπολογισμούς τους…