Άρθρο Localit 02 Σεπτεμβρίου, 2021

ΥΠΕΝ: Πως θα γίνεται η υλοτομία καμένων δένδρων σε ιδιωτικές εκτάσεις

Με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Αμυρά, καθορίζονται οι λεπτομέρειες και τα τεχνικά ζητήματα για την υλοτομία – απόληψη καμένων ιστάμενων δέντρων εντός ιδιωτικών εκτάσεων μη δασικού χαρακτήρα, οι οποίες βρίσκονται εκτός ορίων οικισμού.

Για την υλοτομία, απομάκρυνση και μεταφορά καμένων ιστάμενων δένδρων – δασικών ειδών, τα οποία ευρίσκονται σε ιδιωτικές μη δασικές εκτάσεις, εκδίδεται ατελής άδεια υλοτομίας εκ του αρμοδίου – οικείου Δασαρχείου ή Διεύθυνσης Δασών άνευ Δασαρχείου.

  1. Υποβολή αίτησης και απαραίτητα δικαιολογητικά

Η αίτηση για την υλοτομία των καμένων δασικών δένδρων υποβάλλεται στο οικείο Δασαρχείο (είτε μέσω ηλεκτρονικής υποβολής, είτε ιδιοχείρως και με εξουσιοδότηση, είτε ταχυδρομικώς).

Στην αίτηση αναγράφονται:

  • Τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος (όνομα, επίθετο, όνομα πατρός και αριθμός ταυτότητας),
  • οι τίτλοι ιδιοκτησίας της έκτασης,
  • ο αριθμός των προς υλοτομία καμένων δένδρων,
  • η περιοχή που ευρίσκεται η έκταση, η Τοπική Κοινότητα και ο Δήμος της αντιστοίχου Περιφερειακής Ενότητας,
  • η ημεροχρονολογία της υλοτομίας και μεταφοράς τους,
  • ο προορισμός τους προς καυσοξύλευση του αιτούντος.

Τίτλοι ιδιοκτησίας που αφορούν σε συμβολαιογραφικούς τίτλους, δικαστικές αποφάσεις, προσύμφωνα συμβόλαια και ένορκες βεβαιώσεις συνοδεύονται από έγγραφο περιουσιολογίου, καθώς και δήλωση εγγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο βάσει του ν. 2308/1995(Α΄ 114).

Σε περίπτωση έλλειψης τίτλων ιδιοκτησίας, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος την υλοτομία, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄ 75). Η ανωτέρω δήλωση αποτελεί στοιχείο επί της κατοχής της αγροτικής έκτασης.

Η αίτηση συνοδεύεται από πιστοποιητικό οριστικού και αμετάκλητου χαρακτηρισμού της έκτασης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 998/1979, αν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία πριν την ανάρτηση του οικείου δασικού χάρτη.

Στην περίπτωση που υφίσταται στην περιοχή δασικός χάρτης, επισυνάπτεται τοπογραφικό διάγραμμα ή απόσπασμα δασικού χάρτη στο οποίο είναι απεικονισμένο το ακίνητο που αφορά.

Η αίτηση συνοδεύεται από βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας περί εκδηλώσεως πυρκαγιάς στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της εκτάσεως στην οποία φύονται τα καμένα δασικά είδη, σε περίπτωση που η οικεία δασική υπηρεσία δεν έχει ήδη ενημερωθεί για αυτό.

  1. Διενέργεια αυτοψίας και χορήγηση αδείας

Η εξέταση των προσκομισθέντων δικαιολογητικών διενεργείται από την οικεία Δασική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη την εκδοθείσα στην περιοχή, Δασική Απαγορευτική Διάταξη (ΔΑΔ) της δασικής υπηρεσίας, κατά τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 66 του ν.δ. 86/1969.

Η διενέργεια αυτοψίας γίνεται από τα αρμόδια δασικά όργανα μεεπιτόπια σήμανση των προς υλοτομία δασικών ειδών και σύνταξη εκθέσεως επί των πραγματικών δεδομένων (αριθμός ατόμων, δασικό είδος, κατ’ εκτίμηση απολήψιμος ξυλώδης όγκος).

Η έκδοση της ατελούς αδείας και του δελτίου μεταφοράς των δασικών ειδών, πραγματοποιείται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης από την οικεία Δασική Αρχή.

Σε περίπτωση μη έκδοσης της ατελούς αδείας από την οικεία δασική αρχή εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ξεκινήσει τις εργασίες απομάκρυνσης των καμένων ιστάμενων δέντρων, ενημερώνοντας εγγράφως την οικεία δασική υπηρεσία για την έναρξη και το πέρας των εργασιών. Για την μεταφορά των δασικών προϊόντων θα πρέπει να ενημερωθεί η οικεία δασική αρχή για τις προβλεπόμενες δικές της ενέργειες.

ΦΕΚ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ρεπορτάζ 19 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κερατσίνι-Δραπετσώνα: Κλιματιζόμενοι χώροι για την προστασία των πολιτών από τον καύσωνα μέχρι και την Παρασκευή 26/7

Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που συνεχίζονται και με στόχο την προστασία των ευπαθών δημοτών…

Ρεπορτάζ 19 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΝ: Την τελευταία πενταετία η Ελλάδα μείωσε κατά 70% τα πρόστιμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για παράνομες χωματερές

Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των προστίμων για τις παράνομες χωματερές, τα οποία επιβαρύνουν την Ελλάδα και…

Ρεπορτάζ 19 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δικαίωση για τον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου η απόφαση του ΣτΕ για τα «μπόνους» του ΝΟΚ

Πλήρη δικαίωση για τον Δήμαρχο Μοσχάτου–Ταύρου, Ανδρέα Ευθυμίου και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης αποτελεί…