ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

REC-EnVISION: Ενίσχυση της επιτυχούς ένταξης και συμμετοχής πολιτών... 13 Φεβρουαρίου, 2019
Περιληπτική Ενημέρωση για το έργο REC-EnVISION

  Στην κατηγορία προγραμμάτων Rights, Equality and Citizenship – REC-RCIT-CITI-AG-2018 , η ΚΕΔΕ είναι εταίρος…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ