13 Φεβρουαρίου, 2019

Περιληπτική Ενημέρωση για το έργο REC-EnVISION

 

Στην κατηγορία προγραμμάτων Rights, Equality and Citizenship – REC-RCIT-CITI-AG-2018 , η ΚΕΔΕ είναι εταίρος στο έργο Effective Social Integration of mobile EU citizens με το ακρώνυμο EnVISION (Κωδικός Έργου: 826677).

Με προϋπολογισμό 88,272.86 ευρώ, και χρηματοδότηση 80 % από ευρωπαϊκά ταμεία, η ΚΕΔΕ όπως πάντα συμμετέχει δυναμικά σε ένα ακόμα έργο που συνάδει με την κοινωνική ευαισθησία που οφείλει να δείξει ο αντιπροσωπευτικός φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης στην χώρα. Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες και ξεκινά τον Ιανουάριο του 2019.

Επικεφαλής εταίρος είναι η ΑΚΜΗ Ανώνυμη Εκπαιδευτική Εταιρεία και μαζί με την ΚΕΔΕ μετέχουν στο consortium οι φορείς : Helping Hand, ΜΗΚΥΟ / Ένωση Δήμων Κύπρου / Zewelepe Consultants (συμβουλευτική εταιρεία)

 

Οι  Στόχοι του έργου είναι οι κάτωθι :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ