Άρθρο Localit 07 Σεπτεμβρίου, 2021

Τροπολογία ΥΠΕΣ για διάρκεια ισχύος του προϋπολογισμού των δήμων – Επιτρεπόμενες δαπάνες

Με ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε Τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή από το υπουργείο Εσωτερικών και ψηφίζεται σήμερα Τρίτη, οι δήμοι που δεν έχουν ακόμα ψηφισμένο και εγκεκριμένο προϋπολογισμό θα μπορούν να πληρώσουν και άλλες κατηγορίες δαπανών πέραν αυτών που προβλέπονται ήδη από το άρθρο 160 του Κώδικα Δήμων, με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία – εξάλλου ήταν και αίτημα της ΚΕΔΕ – δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετοί δήμοι οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να φέρουν προς έγκριση ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης τους, που επιδεινώθηκε την περίοδο της πανδημίας, λόγω απώλειας  εσόδων τους και επιπλέον δαπανών για την αντιμετώπισή της και που δεν αναπληρώθηκαν στο σύνολό τους από  την έκτακτη επιχορήγησή τους.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα  (άρθρο 160 παρ.1), ώσπου να ισχύσει ο νέος προϋπολογισμός και όχι αργότερα από τον Μάρτιο του νέου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει για πληρωμή υποχρεωτικών δαπανών, δαπανών για ειδικούς σκοπούς,  καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων έργων και χρηματοδοτούμενων δράσεων.

Με τη νέα ρύθμιση προστίθενται και νέες κατηγορίες δαπανών. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι «μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό  του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν:

α) τις αποδοχές του προσωπικού και καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, β) καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους

και γ) τις περ. δ’, η’, ιδ’ και ιζ’ παρ. του άρθρου 158».

Σε  παραπάνω περιπτώσεις  του  άρθρου 158 περιλαμβάνονται οι εξής:

«δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, κάθε είδους καύσιμο και ελαιολιπαντικό, τα ανταλλακτικά και η συντήρηση των μηχανημάτων και των οχημάτων, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών»,

«η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης των οχημάτων και των τελών κυκλοφορίας και διοδίων»,

«ιδ) Τα ποσά για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και η προμήθεια υλικών και τροφίμων για την άσκηση της αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης»,

«ιζ) Τα υλικά και το κόστος επισκευής βλαβών στο οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού, η επισκευή του εξοπλισμού των σχολείων, των παιδικών σταθμών και των παιδικών χαρών και η εν γένει συντήρηση αυτών, καθώς και οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία».

Τροπολογία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Οικονομικά ΟΤΑ 31 Ιουλίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών παρέχονται αναλυτικές κατευθύνσεις και διαδικασίες για…

Οικονομικά ΟΤΑ 23 Δεκεμβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: Στα ταμεία των δήμων έκτακτη επιχορήγηση 25 εκ. ευρώ λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους

Παραμένει άλυτος ο γρίφος με τις δεύτερες σκέψεις του ΥΠΟΙΚ για την απόδοση  ή όχι…

Οικονομικά ΟΤΑ 29 Μαρτίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Από τους επενδυτικούς ΚΑΠ θα καλύπτεται το έλλειμμα στις λειτουργικές δαπάνες των ΟΤΑ

Σε περίπτωση που δήμοι και περιφέρειες αδυνατούν να καταρτίσουν ή να αναμορφώσουν τους προϋπολογισμούς τους…