Άρθρο Localit 08 Μαρτίου, 2012

Το CCRE συστήνει Παρατηρητήριο για την Ισότητα των Φύλων

Ένα βήμα μπροστά για μια Ευρώπη με περισσότερη ισότητα προχωρούν οι δήμοι και οι περιφέρειες της Ευρώπης. Σε άρθρο που προσυπογράφουν οι αιρετοί που είναι μέλη της Eπιτροπής του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CCRE) προβλέπεται η δημιουργία Παρατηρητηρίου για την ισότητα των φύλων. Το άρθρο υπογράφεται και από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Κώστα Ασκούνη. Αξίζει να επισημανθεί ότι στο κείμενο που υπεγράφη, γίνεται ειδική αναφορά και  στην Ελλάδα, όπου παρά την δύσκολη συγκυρία λόγω της κρίσης, 151 ελληνικοί δήμοι δεσμεύτηκαν πρόσφατα υπέρ της αρχής της ισότητας όπως αυτή περιγράφεται στην Χάρτα του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CCRE).

Στο κείμενο που υπέγραψαν αναφέρονται τα εξής:

«Η Ισότητα των Φύλων έχει μακρά πορεία στα βάθη των αιώνων, ωστόσο πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα και μπορούμε να μνημονεύσουμε τον έλληνα φιλόσοφο Αριστοτέλη ‘Είπερ γαρ ελευθερία μάλιστ’έστιν εν δημοκρατία, καθάπερ υπολαμβάνουσί τινες, και ισότης, ούτως αν είη μάλιστα, κοινωνούντων απάντων μάλιστα της πολιτείας ομοίως’.

Όντως, χωρίς ισότητα και την πλήρη συμμετοχή των πολιτών στην τοπική κοινωνία, οι δήμοι και οι περιφέρειες δεν μπορούν να προοδεύσουν. Για το λόγο αυτό, εμείς αιρετοί (ες) σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών επ’ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας 2012. Στόχος του είναι να συνδράμει τις τοπικές και περιφερειακές αυτοδιοικήσεις σε όλη την Ευρώπη οι οποίες επιθυμούν να αναπτύξουν και να διασφαλίσουν την ισότητα των φύλων στην ζωή των πολιτών καθώς και σε δημοτικές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Το Παρατηρητήριο δημιουργείται για να στηρίξει την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στην τοπική κοινωνία που δημιουργήθηκε το 2006 από το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CCRE) και η οποία σήμερα έχει υπογραφεί περίπου από 1.300 δήμους και περιφέρειες. Υπογράφοντας την Χάρτα, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές δεσμεύονται υπέρ της αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και υλοποίησης των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην Χάρτα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, το Παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την ισότητα των φύλων στην τοπική κοινωνία θα συμβάλλει στην επεξεργασία, υλοποίηση και επίβλεψη των τοπικών σχεδίων δράσης. Προσφέρει ωστόσο μία πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και συνεργασίας μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αυτοδιοικήσεων και των αντίστοιχων εθνικών ενώσεων τους, καθώς και επιμορφωτικά σεμινάρια από ειδικούς στον τομέα της ισότητας των φύλων.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι το Παρατηρητήριο θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στον αγώνα για την ισότητα των φύλων και ένα σημαντικό βήμα προόδου για μία Ευρώπη όπου άνδρες και γυναίκες τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης.

Και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό αν αντιληφθούμε ότι η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση είναι το επίπεδο διακυβέρνησης που είναι πιο κοντά στον πολίτη και συγκεκριμένα σε 500 εκατομμύρια γυναίκες και άνδρες που ζούν στην Ευρώπη και κατά συνέπεια είναι οι καταλληλότεροι για να αγωνισθούν για την εξάλειψη των ανισοτήτων και την προώθηση μίας κοινωνίας πραγματικά ισότιμης. Χάρη στις προσπάθειες της Σουηδικής Ένωσης Δήμων και Περιφερειών (SALAR), η κυβέρνηση της Σουηδίας, η οποία είναι από τους βασικούς οικονομικούς υποστηρικτές του Παρατηρητηρίου, διέθεσε 25 εκατομμύρια ευρώ για την προώθηση τοπικών και περιφερειακών δράσεων υπέρ της ισότητας των φύλων.

Επιπλέον, για παράδειγμα η πόλη του Malmo προβλέπει την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων σε όλες τις δραστηριότητές της, πρωτοβουλίες και υπηρεσίες από σήμερα μέχρι το 2013 καθώς και την διασφάλιση ίσου καταμερισμού των πόρων, εξουσιών και επιρροών μεταξύ των ανθρώπων κάθε φύλου και σε υποδομής, ακόμα και σε επίπεδο όρων πρόσληψης και εργασίας.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η πόλη των Παρισίων, άλλος οικονομικός υποστηρικτής του Παρατηρητηρίου, η οποία υπέγραψε την Χάρτα τον Δεκέμβριο του 2007 και υλοποίησε από τότε πολλά σχέδια δράσης, όπως αυτό που διασφάλισε την ισότητα των φύλων σε επαγγελματικό επίπεδο στον δημόσιο τομέα. Αυτό το σχέδιο δράσης, που μέχρι σήμερα είχε μεγάλη επιτυχία, προβλέπει μέτρα για την τήρηση μίας ισορροπίας ανδρών / γυναικών στο εργατικό δυναμικό, για την υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης και την διασφάλιση της ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών σε διευθυντικές θέσεις ή σε θέσεις λήψης αποφάσεων.

Τέλος είμαστε ευτυχείς που διαπιστώνουμε ότι παρά την δύσκολη συγκυρία λόγω της κρίσης, 151 ελληνικοί δήμοι δεσμεύτηκαν πρόσφατα υπέρ της αρχής της ισότητας όπως περιγράφεται στην Χάρτα του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CCRE) για την ισότητα των φύλων στην τοπική κοινωνία. Σήμερα, μία μέρα που γιορτάζουμε τα οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά επιτεύγματα των γυναικών, κάνουμε έκκληση στους δήμους και περιφέρειες όλης της Ευρώπης, να προσυπογράψουν την Χάρτα, ώστε η Ευρώπη να γίνει καλλίτερη για όλους τους πολίτες, άνδρες ή γυναίκες». Προσυπογράφουν οι Δήμαρχοι :  

Anders Knape Πρόεδρος της Σουηδικής Ένωσης Δήμων και Περιφερειών, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CCRE) 

Anne Hidalgo, Αντιδήμαρχος Παρισίων, Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Διεθνούς Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών (Cités et Gouvernements Locaux Unis) 

Wolfgang Schuster, Δήμαρχος Στουτγάρδης, Πρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CCRE) 

Annemarie Jorritsma, Δήμαρχος Αλμερας (Ολλανδία) Πρόεδρος της Ένωσης Ολλανδικών Δήμων, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CCRE) 

Antonio Costa, Δήμαρχος Λισαβόνας (Πορτογαλία), Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CCRE) 

Ελένη Λουκαίδη, Δημοτική Σύμβουλος Λευκωσίας (Κύπρος) 

Giorgio Orsoni, Δήμαρχος Βενετίας (Ιταλία) 

Ana Botella, Δήμαρχος Μαδρίτης (Ισπανία) 

Κώστας Ασκούνης, Δήμαρχος Καλλιθέας (Ελλάδα), Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας  

Marianna Gaju, Δήμαρχος Cumpana (Ρουμανία) 

Σερ Albert Bore, Δημοτικός Σύμβουλος Μπέρμιγχαμ – Ladywood (Ηνωμένο Βασίλειο), Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CCRE

Jolanta Barska, Δήμαρχος Nysa (Πολωνία) 

Marina Lovric Merzel , Νομαρχης περιοχής Sisacko – moslavacka (Κροατία) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ρεπορτάζ 19 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δυτ. Λέσβος: Σε σύγχρονο ξενώνα για μαθητές, μετατρέπεται εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο στο Σίγρι

Ένα εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο στο Σίγρι, η «Νησιώπη», ιδιοκτησίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου μετατρέπεται σε ένα…

Ρεπορτάζ 19 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλαμάτα: Παρουσιάστηκε η πρόταση για την αναβάθμιση του αστικού τοπίου στο Ανατολικό Κέντρο της πόλης

Η πρόταση για την ολιστική ανάπλαση του Ανατολικού Κέντρου Καλαμάτας, παρουσιάστηκε χθες Πέμπτη στο ιστορικό…

Ρεπορτάζ 19 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Βριλήσσια: Αυξήθηκε σημαντικά η διαλογή των απορριμμάτων στην Πηγή το Α΄ εξάμηνο του 2024

Στον Δήμο Βριλησσίων, καταγράφηκε σημαντική αύξηση στη διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή το πρώτο εξάμηνο…