Άρθρο Localit 03 Σεπτεμβρίου, 2020

Τα έργα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία σε δήμους και περιφέρειες – Έως 21 Σεπτεμβρίου οι προτάσεις

Κεντρικό ρόλο αναμένεται να  έχουν οι δήμοι και οι περιφέρειες της Ευρώπης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων μέσω του νέου ταμείου ανάκαμψης, που συμβάλουν στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στην κλιματική ουδετερότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών απευθύνει πρόσκληση υποβολής βέλτιστων πρακτικών στους δήμους και τις περιφέρειες της Ευρώπης  μέλη της,  πριν τις 21 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συλλέξει, να αναδείξει, να προωθήσει και να τονώσει την αναπαραγωγή έργων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τα τοπικά και περιφερειακά έργα θα τροφοδοτήσουν με στοιχεία μια πλατφόρμα που θα παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι δήμοι και οι περιφέρειες υλοποιούν ήδη τις προτεραιότητες της Πράσινης Συμφωνίας σε τοπικό επίπεδο και συνεισφέρουν σε μια πράσινη ανάκαμψη με στόχο την επίτευξη μιας πιο βιώσιμης, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτικής κοινωνίας.

Τα έργα θα δημοσιευθούν στο διαδραστικό χάρτη της ΕτΠ και θα προβληθούν στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στους ενδιαφερόμενους φορείς και στον Τύπο, ιδίως κατά τη διάρκεια της 18ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2020.

Οι βέλτιστες πρακτικές θα τροφοδοτήσουν επίσης έκθεση για την Πράσινη Συμφωνία, την οποία η γερμανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών να εκπονήσει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020.

«Με τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ επί τάπητος, στο πλαίσιο του μέσου ανάκαμψης «Next Generation EU» (Επόμενη γενιά ΕΕ), ύψους 750 δισ. ευρώ, και ενόψει των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών θα καταδείξει γιατί οι δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής ανάκαμψης και πού χρειάζεται να επικεντρωθούν κατά προτεραιότητα οι επενδύσεις», τονίζεται στην σχετική πρόσκληση της Επιτροπής.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;

Η πρόσκληση απευθύνεται στα Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Νέοι Αιρετοί Πολιτικοί» (ΝΑΠ) της ΕτΠ .

Ποια έργα είναι επιλέξιμα;

Τα μέλη και οι ΝΑΠ καλούνται να μοιραστούν τα προσφάτως υλοποιηθέντα ή εν εξελίξει έργα και τις πρωτοβουλίες τους που συμβάλλουν στην υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας και φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στην κλιματική ουδετερότητα: από την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων έως την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την καθαρή κινητικότητα, την προστασία της βιοποικιλότητας ή την ανάληψη πρωτοβουλιών κυκλικής οικονομίας. Τα επιλέξιμα έργα πρέπει να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στους τομείς που καλύπτει η Πράσινη Συμφωνία, η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050:

  • Καθαρή ενέργεια και ενεργειακή απόδοση (συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανακαίνισης των κτιρίων)
  • Βιώσιμες μεταφορές
  • Διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας της Ευρώπης
  • Βιώσιμη χρηματοδότηση και πράσινη βιομηχανία
  • Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία·
  • Ευρώπη μηδενικής ρύπανσης
  • Τρόφιμα & γεωργία

Για τη συμμετοχή, χρειάζεται να συμπληρωθεί Πώς μπορώ να το ακόλουθο διαδικτυακό έντυπο αίτησης .

Η προθεσμία υποβολής της  αίτησής  είναι πριν από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020.

Επικοινωνία: enve@cor.europa.eu

Η Πράσινη Συμφωνία σε συνεργασία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές: πατήστε εδώ για να ανακαλύψετε την πύλη και την ομάδα εργασίας της ΕτΠ για την Πράσινη Συμφωνία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ρεπορτάζ 31 Μαρτίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στον Δήμο Παλλήνης

Ξεκίνησε η σύνταξη της οριστικής  μελέτης για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης  στους οικισμούς Λεονταρίου (Κάντζας)…

Ρεπορτάζ 31 Μαρτίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Στη Λάρισα τον Ιούνιο πανελλαδικό φόρουμ για το ποδήλατο και την ποδηλασία

Η διοργάνωση του 1st Larissa Cycling Forum, το πρώτου πανελλαδικού φόρουμ για την ποδηλασία και…

Ρεπορτάζ 30 Μαρτίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλαμάτα: Στις Πρώτες Βοήθειες εκπαιδεύτηκε το προσωπικό των ΚΔΑΠ του Δήμου

Στις Πρώτες Βοήθειες, εκπαιδεύτηκε το προσωπικό των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της ΚΕ ΦΑΡΙΣ και…