14 Ιουλίου, 2022

Συνεδρίαση Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Η θωράκιση των υποδομών για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα έναντι φυσικών καταστροφών, η παραχώρηση ακινήτων του Δημοσίου στους Δήμους ήταν από τα βασικά θέματα που εξετάστηκαν από την Επιτροπή.

 

 

Με συνολικά 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε χθες Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022, η επιτροπή Χωροταξίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, προεδρεύοντος του Δημάρχου Κατερίνης Κώστα Κουκοδήμου.

 

Η ατζέντα της συνεδρίασης περιείχε την εισήγηση του Καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α. και Προέδρου του Ο.Α.Σ.Π. Δρ. Ευθύμιου Λέκκα, αναφορικά με την ανθεκτικότητα των υποδομών των Ο.Τ.Α. για τη διαχείριση κινδύνων σε περίοδο εξελισσόμενης κλιματικής κρίσης.

 

Επίσης συζητήθηκαν θέματα όπως η ίδρυση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών (Υδατοδρόμια), η παραχώρηση ακινήτων του δημοσίου στους Δήμους, οι παρατηρήσεις της ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τις παιδικές χαρές, η νομοθετική ρύθμιση για διενέργεια επισκευής οχημάτων εκτός χώρων συνεργείων και οι προτάσεις της Π.Ε.Δ. Κρήτης για την ολοκλήρωση του Δασολογίου.

 

Για το θέμα της παραχώρησης των ακινήτων του δημοσίου στους Δήμους, με ομόφωνη απόφασή του το διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας ζητάει την οριστική άρση πολυετών εκκρεμοτήτων, που παρακωλύουν την αξιοποίηση πολύτιμων για τις τοπικές κοινωνίες ακινήτων, των οποίων η ιδιοκτησία είναι κατακερματισμένη μεταξύ διαφόρων δημοσίων φορέων και τα οποία είτε είναι χαρακτηρισμένα ως κατάλληλα για την κάλυψη αναγκών σχολικής στέγης, είτε ρυμοτομούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα διατάγματα ρυμοτομίας, είτε προορίζονται για κοινωφελή και κοινόχρηστο σκοπό.

 

Για την Πρόταση Νομοθετικής Ρύθμισης για καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για διενέργεια εργασιών επισκευής οχημάτων εκτός των εγκεκριμένων χώρων εγκατάστασης συνεργείων οχημάτων η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι:

 

Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία καθώς γίνεται μεγάλη διευκόλυνση στους δήμους και γενικότερα τους δημόσιους φορείς. Συχνά, δεν είναι εφικτό να μετακινηθούν οχήματα με βλάβη στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις του δήμου ή στον εκάστοτε συμβεβλημένο τεχνικό με αποτέλεσμα να μένουν μέρες ή και μήνες ακινητοποιημένα σε ένα σημείο αποκτώντας περισσότερες βλάβες και παράλληλα δυσχεραίνοντας την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών.

 

Για το θέμα των παιδικών χαρών οι παρατηρήσεις της ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας ήταν ουσιαστικές και μεταξύ άλλων τονίστηκε πως θα πρέπει, να δημιουργηθεί ένας δημόσιος φορέας, με διεπιστημονική στελέχωση, με εμπειρία και γνώσεις σχετικά με τους ελέγχους και τις πιστοποιήσεις των παιδικών χαρών και των αθλητικών εγκαταστάσεων, που να ελέγχει και να πιστοποιεί βάσει μιας ολοκληρωμένης και κωδικοποιημένης νομοθετικής ρύθμισης. Θα πρέπει να μπορεί να συντονίζει τις απαιτούμενες ενέργειες σε κάθε στάδιο δραστηριότητας και ελέγχου.

Τέλος, έγινε δεκτό ομόφωνα από την Επιτροπή το αίτημα του Δήμου Νέας Σμύρνης για τη δημιουργία ΥΔΟΜ και την ολοκλήρωση των διαδικασιών των προσωρινών θέσεων μηχανικών αναγνωρίζοντας το δικαίωμα υπογραφής μηχανικών εγγεγραμμένων στο ΤΕΕ ανεξαρτήτου κατηγορίας είδους και διάρκειας σύμβασης.

Συγκεκριμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις υπέβαλε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης προς την Επιτροπή  Χωροταξίας,Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της ΚΕΔΕ , για την ολοκλήρωση του Δασολογίου.

Η ΠΕΔ Κρήτης με την εισήγηση της  επισημαίνει ότι,  αν δεν ληφθούν πρόσθετα μέτρα και αν δεν υπάρξουν άλλες νομοθετικές και όχι μόνο πρωτοβουλίες, με ακρίβεια μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι δεν θα επαρκέσει όσος χρόνος και αν δοθεί για την υποβολή αντιρρήσεων ή αιτημάτων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων για να ολοκληρωθεί το Δασολόγιο σε επίπεδο χώρας.

Η δέσμη των προτάσεων της ΠΕΔ Κρήτης είναι ισχυρά τεκμηριωμένες και δίνουν νόμιμη διέξοδο στα αδιέξοδα που έχουν ανακύψει.

Ειδικότερα, στα συμπεράσματα και τις προτάσεις επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι:

Στις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων στους Νομούς Κυκλάδων, Λέσβου, Δωδεκανήσων , Χίου τα νησιά Κύθηρα, Αντικύθηρα και στην περιοχή της Μάνης,  δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου επί των δασών, που σημαίνει ότι ο δασικός χάρτης δεν αποτελεί τίτλο κυριότητας, όπως εσφαλμένα υποστηρίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Εθνικό Κτηματολόγιο. Το συγκεκριμένο ζήτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια σχετική, λεπτομερή εγκύκλιο των συναρμόδιων Υπουργών, που να είναι σύμφωνη με τη νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων.

Όπως ο ιδιώτης, έτσι και το δημόσιο οφείλει να επικαλεστεί και να αποδείξει, πως απέκτησε την κυριότητα κάθε συγκεκριμένου ακινήτου που διεκδικεί σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Ως προς το κόστος της σύνταξης του δασολογίου και του κτηματολογίου, η ΠΕΔ Κρήτης υπογραμμίζει ότι αποτελεί στο σύνολο του υποχρέωση του κράτους. Δεν πρέπει να υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση χιλιάδων μικροϊδιοκτητών ακινήτων για τη λήψη υψηλού κόστους αντιγράφων συμβολαίων, τη δημοσίευση διαθηκών, τη συλλογή πιστοποιητικών, την επιβολή προστίμων για τις αναπόφευκτες τροποποιήσεις των Ε9, τη σύνταξη τοπογραφικών, την επικύρωση «ανωμάλων δικαιοπραξιών», την επιβολή φόρου χρησικτησίας κλπ.

Η υιοθέτηση των συγκεκριμένων προτάσεων από την Πολιτεία θα σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση των Δασικών Χαρτών με μόνο σημαντικά οφέλη σε σχέση με την προστασία των δασών αλλά και θα υπάρξει δικαίωση δεκάδων χιλιάδων πολιτών που η περιουσία τους  τίθεται υπό πλήρη αμφισβήτηση .

Μετά τη λήξη της συζήτησης ο Δρ. Ευθύμιος Λέκκας δήλωσε:

 

«Σήμερα ήταν μια πολύ χρήσιμη συνάντηση, μεταξύ της Επιτροπής Υποδομών της ΚΕΔΕ και των λοιπών στελεχών, όπου παρουσίασα τα θέματα της τρωτότητας των υποδομών σε επίπεδο Ο.Τ.Α. που έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή. Πραγματικά η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη δεδομένου ότι βλέπουμε τις υποδομές να είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε επίπεδο Ο.Τ.Α. από την κλιματική κρίση και ουσιαστικά ανιχνεύσαμε τρόπους με βάση τους οποίους θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτό που λέγεται ανθεκτικότητα των υποδομών που είναι και το κύριο στοιχείο έτσι ώστε να συμπορευτούμε με αυτό που ονομάζεται κλιματική κρίση. 

 

Για να πάμε κόντρα στην κλιματική κρίση δεν θα έχουμε καμία επιτυχία και στις εξελισσόμενες διαδικασίες δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε συνεπώς πρέπει να προσαρμοστούμε και η καλύτερη προσαρμογή είναι να βελτιώσουμε την ανθεκτικότητα των υποδομών και όλων των άλλων συστημάτων που συνθέτουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.»

 

Με το πέρας των εργασιών της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Κ.Ε.Δ.Ε. Κώστας Κουκοδήμος, δήλωσε:

 

«Σύσσωμη η Αυτοδιοίκηση της χώρας, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας με προμετωπίδα την Επιτροπή Χωροταξίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εμείς οι Δήμαρχοι και τα στελέχη μας, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή για να θωρακίσουμε τις τοπικές μας κοινωνίες στις πραγματικά δύσκολες περιόδους που διανύουμε. Με την εξαιρετικά σημαντική συνεισφορά εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας όπως του κ. Λέκκα και την συνεχή αρωγή εμπειρογνωμόνων στη δουλειά που γίνεται στην επιτροπή, πετυχαίνουμε αποτελέσματα που συνεισφέρουν στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Δήμων, των πόλεων και των χωριών στην Ελληνική επικράτεια. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και όλοι μαζί, Πολίτες, Πολιτεία και Αυτοδιοίκηση θα την αντιμετωπίσουμε.»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 30 Μαΐου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συλλυπητήριο μήνυμα της ΚΕΔΕ για την απώλεια του πρώην Δημάρχου Κερατσινίου Φώτη Μελά

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου και το ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας εκφράζουν…

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 30 Μαΐου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Την άμεση απελευθέρωση του νεοεκλεγέντα Δημάρχου Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη, ζητάει με ψήφισμά της η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της  Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) εκφράζει τη συμπαράστασή του στον προφυλακισμένο νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Χειμάρρας Φρέντι…

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 30 Μαΐου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου ομιλητής στο Elafonisos Eco Week

Δημήτρης Παπαστεργίου: «Για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης το 2030 απαιτείται δουλειά πάνω…