20 Σεπτεμβρίου, 2017

Πρόσκληση “Support national or transnational projects on non-discrimination and Roma integration” (REC-RDIS-DISC-AG-2017) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια»

Η παρούσα πρόσκληση θα αποσκοπεί στη συγχρηματοδότηση εθνικών ή διακρατικών σχεδίων με στόχο:
1. Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού στην κοινωνία και προώθηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ.

  1. Προώθηση της διαχείρισης της πολυμορφίας στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα: προσδιορισμός των υφιστάμενων πρακτικών, μέτρηση των οφελών διαχείρισης της ποικιλομορφίας και ευαισθητοποίηση. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες ενδέχεται να συνδέονται με την έναρξη και την εφαρμογή Χάρτων Ποικιλομορφίας.
    3. Καταπολέμηση των διακρίσεων των Ρομά μέσω: δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και την καταπολέμηση των επιβλαβών στερεοτύπων των Ρομά και, ως εκ τούτου, στη στήριξη της ενσωμάτωσής τους στην κοινωνία. Να εντοπίσουν και να ανταλλαχθούν καλές πρακτικές για την καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των Ρομά, ιδίως στην εκπαίδευση και τη στέγαση, και να προωθήσουν την ενδυνάμωση των Ρομά (νεολαία και γυναίκες) καθώς και την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία ενσωμάτωσης των Ρομά.
  2. Ευαισθητοποίηση σχετικά με την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας (ιδίως των νέων).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Helpdesk-Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα 20 Σεπτεμβρίου, 2017
Πρόσκληση “Ensure the highest level of protection of privacy and personal data” (REC-RDAT-TRAI-AG-2017) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ»

Σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της επιτροπής Juncker, η μεταρρύθμιση της προστασίας δεδομένων αποτελεί…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Helpdesk-Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα 20 Σεπτεμβρίου, 2017
1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συνήθη έργα (standard projects) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENI Med 2014-2020»

Ο γενικός στόχος του ENI CBC MED 2014-2020 είναι η προώθηση της δίκαιης, ισότιμης και…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Helpdesk-Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα 20 Σεπτεμβρίου, 2017
Πρόσκληση “Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime” (JUST-JACC-AG-2017) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δικαιοσύνη»

Οι στόχοι αυτής της πρόσκλησης είναι: Α) συμβολή στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του ποινικού…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ