20 Σεπτεμβρίου, 2017

Πρόσκληση “Prevent and combat gender-based violence and violence against children” (REC-RDAP-GBV-AG-2017) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια»

Προτεραιότητες αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι:
1.1 Πρόληψη της βίας με βάση το φύλο: Η έμφαση δίνεται στην πρωτογενή πρόληψη, δηλαδή στην αλλαγή κοινωνικών στάσεων και συμπεριφορών, προκειμένου να τερματιστεί η ανοχή όλων των μορφών βίας.
1.2 Προστασία και υποστήριξη των θυμάτων βίας λόγω φύλου και βίας κατά των παιδιών.
1.3 Ο συντονισμός και / ή η προσαρμογή των υπηρεσιών στήριξης για τη σεξουαλική βία και τη βία με βάση το φύλο θα συμπεριλαμβάνουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες (παιδιά, γυναίκες, LGBTQI άτομα, νέους άνδρες και αγόρια).
1.4 Θεραπεία των δραστών, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη.
1.5 Εθνικά πλαίσια συντονισμού ή σχέδια δράσης για τη βία κατά των παιδιών (υποστήριξη των κρατών μελών και άλλων παραγόντων) που θα υποστηρίζουν τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη και εφαρμογή εθνικών πλαισίων συντονισμού για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Helpdesk-Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα 20 Σεπτεμβρίου, 2017
Πρόσκληση “Ensure the highest level of protection of privacy and personal data” (REC-RDAT-TRAI-AG-2017) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ»

Σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της επιτροπής Juncker, η μεταρρύθμιση της προστασίας δεδομένων αποτελεί…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Helpdesk-Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα 20 Σεπτεμβρίου, 2017
1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συνήθη έργα (standard projects) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENI Med 2014-2020»

Ο γενικός στόχος του ENI CBC MED 2014-2020 είναι η προώθηση της δίκαιης, ισότιμης και…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Helpdesk-Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα 20 Σεπτεμβρίου, 2017
Πρόσκληση “Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime” (JUST-JACC-AG-2017) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δικαιοσύνη»

Οι στόχοι αυτής της πρόσκλησης είναι: Α) συμβολή στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του ποινικού…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ