05 Μαρτίου, 2018

Περίληψη έργου e-health monitoring

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “e-Health Μonitoring /INTERREG GREECE – BULGARIA”

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: 
http://www.greece-bulgaria.eu/approved-project/31/

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) συμμετείχε στην 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος INTERREG Greece – Bulgaria 2014-2020 με την πρόταση έργου με τίτλο “Improving Healthcare Access through a Personal Health Monitoring System” (Βελτιώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας μέσω προσωπικού συστήματος παρακολούθησης) και ακρώνυμο eHealth Μonitoring.

Με την από 16.03.2017 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, το έργο “eHealth Μonitoring” εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποίηση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

e-Health Μonitoring: Βελτιώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας... ... 20 Μαρτίου, 2020
Παραδοτέα Έργου “e-Health Monitoring”

Αναφορά υποστήριξης της καταγραφής και αξιολόγησης καλών πρακτικών / Good Practices identification & assessment Επικοινωνιακό Σχέδιο Banner…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
e-Health Μonitoring: Βελτιώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας... 20 Φεβρουαρίου, 2020
4η Συνάντηση Εταίρων E-Health Monitoring και International Event, Κομοτηνή 17-18.2.2020

EHEALTH_4th COORDINATION MEETING_Agenda EHEALTH_TRANSNATIONAL Event_Agenda Eνημερωτικό σημείωμα για την 4η συνάντηση εταίρων Eνημερωτικό σημείωμα για…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
e-Health Μonitoring: Βελτιώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας... 10 Ιουλίου, 2019
3η Τακτική Συνάντηση Εταίρων του έργου e-Health Monitoring, Smolyan, 1-2.7.2019

3rd_Coodination_Meeting_1stDraft__Agenda.docx International_Event_Smolyan_1st_Draft__Agenda.docx Παραδοτέο : Σχέδιο Επικοινωνίας και Διάχυσης Έργου Ενημερωτικό Σημείωμα  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ