05 Μαρτίου, 2018

Παρουσίαση πρότασης Mig-HealthCare, newsletter, ενημερώσεις

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: 
http://www.mighealthcare.eu/

Η ΚΕΔΕ συμμετέχει ως εταίρος στο έργο Mig-HealthCare (τρίτο πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία 2014-2020 – 3rd Health Programme Horizon 2020) με τίτλο: Ενίσχυση της Κοινοτικής Φροντίδας για την ελαχιστοποίηση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και τη βελτίωση της ενσωμάτωσης ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες (Strengthen Community Based Care to minimize health inequalities and improve the integration of vulnerable migrants and refugees into local communities).

Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Mig Health Care: Ενίσχυση της Κοινοτικής Φροντίδας για... 04 Δεκεμβρίου, 2019
1η Συνάντηση για την πιλοτική εφαρμογή του οδικού χάρτη και των εργαλείων” (Αθήνα, 29.11.2019)

Mig-HealthCare: Strengthen Community Based Care to minimize health inequalities and improve the integration of vulnerable…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Mig Health Care: Ενίσχυση της Κοινοτικής Φροντίδας για... 01 Μαρτίου, 2019
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Λαθεμένες αντιλήψεις που κυριαρχούν στις τοπικές κοινωνίες σχετικά με την υγεία των μεταναστών – Έρευνα Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Στα πλαίσια του προγράμματος MigHealthCare δημιουργήθηκε το παραπάνω πόστερ το οποίο παρουσιάζει δύο από τις…