04 Δεκεμβρίου, 2019

1η Συνάντηση για την πιλοτική εφαρμογή του οδικού χάρτη και των εργαλείων” (Αθήνα, 29.11.2019)

Mig-HealthCare: Strengthen Community Based Care to minimize health inequalities and improve the integration of vulnerable migrants and refugees into local communities – the Mig-HealthCare project

Το Mig-HealthCare ξεκίνησε το Μαΐου 2017, είναι τριετούς διάρκειας και συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ε.Ε. (DG SANTE). Η κοινοπραξία αποτελείται από 14 επιστημονικούς φορείς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πανεπιστήμια, εθνικές αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ερευνητικοί οργανισμοί από 10 χώρες της Ε.Ε.

Στόχος του προγράμματος Mig-HealthCare είναι η άμβλυνση των ανισοτήτων υγείας, μέσω της ενίσχυσης των τοπικών δομών παροχής φροντίδας, για μετανάστες και πρόσφυγες, και παράλληλα η διευκόλυνση της ενσωμάτωσής τους στις τοπικές κοινότητες.

Οι ομάδες στόχοι του έργου είναι μετανάστες/πρόσφυγες, Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και μέλη τοπικών κοινοτήτων.

Αναλυτικότερα, το Mig-HealthCare, αποτελείται απο τα ακόλουθα βασικά στάδια:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Mig Health Care: Ενίσχυση της Κοινοτικής Φροντίδας για... 01 Μαρτίου, 2019
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Λαθεμένες αντιλήψεις που κυριαρχούν στις τοπικές κοινωνίες σχετικά με την υγεία των μεταναστών – Έρευνα Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Στα πλαίσια του προγράμματος MigHealthCare δημιουργήθηκε το παραπάνω πόστερ το οποίο παρουσιάζει δύο από τις…

Mig Health Care: Ενίσχυση της Κοινοτικής Φροντίδας για... 05 Μαρτίου, 2018
Παρουσίαση πρότασης Mig-HealthCare, newsletter, ενημερώσεις

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: http://www.mighealthcare.eu/ Η ΚΕΔΕ συμμετέχει ως…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ