22 Μαρτίου, 2021

Παγκόσμια Ημέρα Νερού : Η ΚΕΔΕ ανταποκρίνεται με επιτυχία στο έργο με τίτλο «Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα – WRESTLE»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Wrestle-Interreg: Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη... 14 Μαΐου, 2020
NEWSLETTER ΕΡΓΟΥ WRESTLE
Wrestle-Interreg: Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη... ... 03 Μαρτίου, 2020
Παραδοτέα Έργου “Wrestle-Interreg”

Επικοινωνιακό Πλάνο Καλές Πρακτικές  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ