Άρθρο Localit 01 Φεβρουαρίου, 2023

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση των συνεπειών της αύξησης του κόστους ζωής

Ράλλης Γκέκας
Δρ. Οικονομικών ΤΑ

Καλές πρακτικές από Βρετανικούς ΟΤΑ

Το Bristol προσφέρει μία καλή πρακτική αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας. Στο Birmingham επεξεργάστηκαν μία ολοκληρωμένη στρατηγική, που θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα της επισιτιστικής ανασφάλειας και της φτώχειας. Στο Gloucestershire έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές υποστήριξης των νέων οικογενειών, ενώ στο Gateshead κατευθύνθηκαν ιδιαίτερα προς την υποστήριξη των δημοτών τους με χρέη και οικονομικά προβλήματα. Τέλος, το Cambridge αποτελεί μία πολύ καλή πρακτική όσον αφορά στη μελέτη, διατύπωση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου στρατηγικής κατά της φτώχειας.

Σε προηγούμενο άρθρο[1] απασχοληθήκαμε με τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και με το ρόλο και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μία από τις βασικές επιπτώσεις του πολέμου είναι η αύξηση του κόστους ζωής σε όλη την Ευρώπη, αν όχι σε όλο τον κόσμο, που επηρεάζει τη λειτουργία και τις πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών. Οι αρνητικές αυτές επιπτώσεις από τον πόλεμο ήρθαν να προστεθούν και να συνυπάρξουν με τις σχετικές και εξίσου σημαντικές συνέπειες από την πανδημία και την κρίση.

Στο άρθρο αυτό θα προσπαθήσουμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Θα χρησιμοποιηθεί η εμπειρία της Βρετανικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να παρουσιαστούν ορισμένες στρατηγικές και πολιτικές, οι οποίες ακολουθήθηκαν στην προσπάθεια αντιμετώπισης των οξυμένων προβλημάτων στις τοπικές κοινωνίες, με έμφαση στο αυξημένο κόστος ζωής. Οι στρατηγικές αυτές είτε είναι νεοεφαρμοζόμενες, λόγω των συνεπειών του πολέμου, είτε «πατάνε» σε προηγούμενες, οι οποίες εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση παρόμοιων οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων, που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας.

Το Bristol προσφέρει μία καλή πρακτική αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας. Στο Birmingham επεξεργάστηκαν μία ολοκληρωμένη στρατηγική, που θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα της επισιτιστικής ανασφάλειας και της φτώχειας. Στο Gloucestershire έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές υποστήριξης των νέων οικογενειών, ενώ στο Gateshead κατευθύνθηκαν ιδιαίτερα προς την υποστήριξη των δημοτών τους με χρέη και οικονομικά προβλήματα. Τέλος, το Cambridge αποτελεί μία πολύ καλή πρακτική όσον αφορά στη μελέτη, διατύπωση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου στρατηγικής κατά της φτώχειας.

Ο ηλεκτρονικός κόμβος κατά της αύξησης του κόστους ζωής, της L.G.A.

Μία καλή Ευρωπαϊκή αυτοδιοικητική πρακτική, αντιμετώπισης των επιπτώσεων της αύξησης του κόστους ζωής, είναι η δημιουργία του σχετικού ηλεκτρονικού κόμβου από την Βρετανική Ένωση Δήμων (LGA).  Η LGA εντόπισε το γεγονός ότι το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων, των τροφίμων και των άλλων βασικών ειδών συνδυάζεται με τα προϋπάρχοντα μειονεκτήματα κοινωνικών ομάδων, που έχουν σαφή χωρικά χαρακτηριστικά, θέτοντας πολλά νοικοκυριά σε μεγαλύτερο κίνδυνο, τόσο για άμεσες δυσχέρειες όσο και για μειωμένες ευκαιρίες και ευημερία. Παράλληλα, τα Δημοτικά Συμβούλια και οι τοπικοί εταίροι, σε όλη τη χώρα, παρέχουν αξιόλογες υπηρεσίες και υποστήριξη στους κατοίκους που επηρεάζονται από το αυξανόμενο κόστος ζωής. Η αναγκαιότητα για την υποστήριξη των ΟΤΑ με πολιτικές, στρατηγικές, δεδομένα και πληροφορίες, σε συνδυασμό με έναν πλούτο τοπικών παρεμβάσεων και καλών πρακτικών, που η διάχυση τους θα προσφέρει πολλές ιδέες και λύσεις, οδήγησε στη δημιουργία του ηλεκτρονικού κόμβου  κατά της αύξησης του κόστους ζωής.

Ο κόμβος κατά της αύξησης του κόστους ζωής περιέχει μελέτες περιπτώσεων, διαθέσιμους πόρους και δεδομένα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε αυτόν τον τομέα, καλύπτοντας θέματα όπως η επισιτιστική ανασφάλεια, η ενεργειακή φτώχεια, η υγεία, η ευημερία και η απασχόληση.

Ο ηλεκτρονικός κόμβος κατά της αύξησης του κόστους ζωής, εκτός από τα παραπάνω, προσφέρει συμβουλές για την ανάπτυξη τοπικών πολιτικών και στρατηγικών, που θα αμβλύνουν τις επιπτώσεις από την αύξηση του κόστους ζωής, όπως επίσης και ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία και δυνατότητες συγκρίσεων.

Ο κόμβος ενημερώνεται συχνά και ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι καλές πρακτικές που ακολουθούν αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις, προσπάθειας αντιμετώπισης των κυριότερων συνιστωσών του μεγάλου θέματος  «αύξησης του κόστους ζωής» στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για περισσότερα:

https://www.local.gov.uk/our-support/safer-and-more-sustainable-communities/cost-living-hub

 

Κόστος ζωής: Καύσιμα και ενέργεια

Bristol: Bristols One City Response

Η πρόσφατη εκτίμηση, του Δημοτικού Συμβουλίου, για τις επιπτώσεις του κόστους ζωής εντόπισε τον δυσανάλογο αντίκτυπο που είχε η αύξηση του κόστους στα άτομα, που ήδη βρίσκονται σε φτώχεια. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει έναν δείκτη κινδύνου κόστους ζωής, που παρέχει πληροφορίες για τις επιπτώσεις στις διαφορετικές περιοχές της πόλης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει συνεργαστεί με τους εταίρους του για να αναπτύξει μια απάντηση που επικεντρώνεται σε άτομα με άμεση ανάγκη υποστήριξης και πρόνοιας, καθώς και στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας στις ίδιες τις κοινότητες.

Τι κάνει το συμβούλιο

Η απάντηση της One City εστιάζεται σε τρεις βασικούς τομείς:

 • μεγιστοποίηση του εισοδήματος των νοικοκυριών και μείωση του κόστους διαβίωσης
 • άμεση υποστήριξη έκτακτης ανάγκης και πρόνοιας
 • συντονισμός της πόλης και πρόσβαση σε πληροφορίες.

Ως μέρος αυτού του πλαισίου εξειδίκευσης των πιο πάνω πολιτικών αναπτύσσονται οι ακόλουθες δράσεις:

 1. Εκστρατεία «Προετοιμασία για τον χειμώνα».

Μια εκστρατεία επικοινωνίας σε όλη την πόλη που αφορούσε όλους, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένοι για τις αυξανόμενες χειμερινές πιέσεις, με έμφαση στην πληροφόρηση των κατοίκων για τους πόρους αυτοβοήθειας, που είναι ήδη διαθέσιμοι, για την πρόνοια, τη στέγαση, τα οικονομικά και την ευημερία.

 1. Κοινοτικοί κόμβοι

Ένα πρόγραμμα μικρών επιχορηγήσεων χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της ανάπτυξης 26 κοινοτικών κόμβων σε όλη την πόλη. Αυτοί οι κόμβοι θα επιτρέψουν στους ντόπιους να συντονίσουν την τοπική απάντηση στο αυξημένο κόστος ζωής και να επικεντρωθούν στην προώθηση κοινοτικών παρεμβάσεων, στην οργάνωση κοινωνικής δράσης και στην τοπική υποστήριξη των ευάλωτων δημοτών.

 1. Εθελοντές Κόστους Διαβίωσης

Το Δημοτικό Συμβούλιο και οι εταίροι εργάζονται από κοινού για να αναπτύξουν ένα πλαίσιο λειτουργίας και ρόλου των εθελοντών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του αυξημένου κόστους ζωής. Η επιλογή των εθελοντών, ως μέρος μιας εκστρατείας, θα πραγματοποιηθεί από όλη την πόλη και θα λάβουν σχετική εκπαίδευση.

 1. Φιλόξενοι Χώροι

Ως μέρος της απάντησης στις επιπτώσεις της αύξησης του κόστους ζωής,  συντονίζεται ένα δίκτυο χώρων υποδοχής. Πρόκειται για φυσικούς χώρους που διαχέονται σε όλη την πόλη, όπου οι άνθρωποι θα έχουν πρόσβαση στη ζεστασιά, την κοινωνική συναναστροφή και την αλληλεπίδραση με την κοινότητα. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεργάζεται με χρηματοδότες που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν τους χώρους υποδοχής. Επιπλέον, θα υπάρξει συντονισμός και διασύνδεση των χώρων υποδοχής με τους κοινοτικούς κόμβους, οι οποίοι ενθαρρύνονται να ανοίξουν έναν φυσικό χώρο υποδοχής.

 1. Εκθέσεις παρακολούθησης

Προβλέπεται εβδομαδιαία και μηνιαία αναφορά για την παρακολούθηση των επιπτώσεων της κρίσης. Η εβδομαδιαία αναφορά περιέχει αρκετούς βασικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί ως οι κατάλληλοι για την κατανόηση της ανάγκης για υποστήριξη. Η μηνιαία αναφορά περιλαμβάνει πρόσθετους δείκτες, μαζί με περιγραφικά στοιχεία, που παρέχονται από υπηρεσίες πρώτης γραμμής, ώστε να βοηθήσουν στην κατανόηση των ευρύτερων επιπτώσεων της κρίσης.

Για περισσότερα:

https://www.local.gov.uk/case-studies/bristol-city-council-bristols-one-city-response

 

Κόστος ζωής: Επισιτιστική ανασφάλεια και φτώχεια

Birmingham: Ολοκληρωμένη Στρατηγική Διατροφής 2022-2030

Η στρατηγική του Birmingham Food System Strategy είναι η φιλόδοξη οκταετής προσέγγιση της πόλης για τη δημιουργία μίας τολμηρής, βιώσιμης, υγιεινής και ευημερούσας στρατηγικής, όσον αφορά στην παραγωγή, διακίνηση, εμπορία, αγορά και κατανάλωση τροφίμων.

Η πρωτοβουλία

Η διατροφική στρατηγική του Birmingham είναι το αποτέλεσμα τριετούς συνεργασίας με εταίρους και πολίτες. Ο βασικός στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική η οποία καθορίζει το τι πρέπει να γίνει, ώστε να μετεξελιχθεί το διατροφικό σύστημα της πόλης και να διασφαλιστεί ότι υποστηρίζει όλους τους πολίτες, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις της.

Ολοκληρωμένη προσέγγιση σημαίνει ότι εξετάζονται όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας τροφίμων, της γεωργίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, του τρόπου αγοράς τροφίμων, του κόστους και της διαθεσιμότητας, των επιχειρήσεων τροφίμων και της οικονομίας, της αποφυγής σπατάλης τροφίμων και πολλά άλλα.

Το οκταετές ταξίδι, για την υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Διατροφής του Μπέρμιγχαμ, αρθρώνεται σε τέσσερις βασικούς στόχους:

Στόχος 1: Ανάπτυξη της διατροφικής «επανάστασης» του Μπέρμιγχαμ

Στόχος 2: Οικοδόμηση ενός βιώσιμου, ηθικού και θρεπτικού συστήματος τροφίμων σε μια ακμάζουσα τοπική οικονομία

Στόχος 3: Δημιουργία ισχυρότερων, ανθεκτικών κοινοτήτων οι οποίες υποστηρίζουν αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο και μετριάζουν την επισιτιστική ανασφάλεια

Στόχος 4: Ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών για την υιοθέτηση βιώσιμων, ηθικών, υγιεινών και θρεπτικών διατροφικών συμπεριφορών.

Στους συμμετέχοντες φορείς που έχουν συνεισφέρει περιλαμβάνονται:

 • Ένα Healthy City Food Forum, με ενδιαφερόμενα μέρη από όλη την πόλη
 • Food Poverty Core Group
 • Δίκτυο Δικαιοσύνης Τροφίμων
 • Οργανισμοί του τρίτου τομέα
 • Σχολεία και νηπιαγωγεία
 • Πανεπιστήμια και ακαδημαϊκοί
 • Παραγωγοί και διανομείς τροφίμων
 • Εστιατόρια
 • Επιχειρήσεις τροφίμων
 • Διαιτολόγοι

Για περισσότερα:

https://www.local.gov.uk/case-studies/birmingham-city-council-food-system-strategy-2022-2030

 

Κόστος ζωής: Υγεία και ευεξία

Gloucestershire: Παροχή επιπλέον υποστήριξης σε νέες οικογένειες

Το Δημοτικό Συμβούλιο της κομητείας Gloucestershire ξεκινά δύο νέα έργα, για να στοχεύσει σε οικογένειες με παιδιά κάτω των τεσσάρων ετών, στις πιο μειονεκτικές περιοχές της κομητείας. Αναγνωρίζεται ότι οικογένειες με μωρά και νήπια που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, θα χρειαστούν επιπλέον υποστήριξη, δεδομένης και της διακοπής των υπηρεσιών υποστήριξης, τα τελευταία δύο χρόνια.

Έρευνα από εθνικούς οργανισμούς διαπίστωσε ότι η ανάπτυξη των μικρών παιδιών έχει παρεμποδιστεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Για παράδειγμα, το «Γραφείο Προτύπων για την Εκπαίδευση» έχει προειδοποιήσει ότι ορισμένα μικρά παιδιά έχουν υστερήσει στη βασική μάθηση. Το Parent Infant Foundation έχει εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των νηπίων. Υπάρχουν δε φόβοι και για αυξημένες περιπτώσεις παραμέλησης και κακοποίησης.

Το Gloucestershire διαθέτει υπηρεσίες για την υποστήριξη νέων οικογενειών. Υπάρχει ένα δίκτυο κέντρων παιδιών και οικογενειών, σε όλη την κομητεία, τα οποία παρέχουν πρόσβαση σε σειρά δράσεων υποστήριξης από επισκέπτες υγείας και προγράμματα γονικής μέριμνας. Ένα άλλο πρόγραμμα, Families First, προσφέρεται για την παροχή εξατομικευμένης εργασίας, έναν προς έναν, για την υποστήριξη οικογενειών με πρόσθετες ανάγκες.

Η Σύμβουλος Δημόσιας Υγείας για τη μητρότητα, τα παιδιά και τους νέους, Beth Bennett-Britton, δήλωσε: «Αυτή η κανονική υποστήριξη και τα δίκτυα, στα οποία βασίζονται οι οικογένειες, παρ’ όλες τις προσπάθειες που έγιναν, έχουν διακοπεί, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των lockdown. Ήταν τόσο δύσκολες στιγμές για οικογένειες με μικρά παιδιά. Οι ανάγκες θα έχουν αυξηθεί και μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες ανάγκες προστασίας ή περισσότερα παιδιά που καθυστερούν στην ανάπτυξή τους… Η ανησυχία είναι ότι πολλά από αυτά θα είναι κρυφά, ειδικά στις πιο μειονεκτούσες κοινότητες μας, καθώς οι ευάλωτες οικογένειες θα έχουν υποφέρει περισσότερο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με χαμηλότερα εισοδήματα και από κοινότητες εθνοτικών μειονοτήτων… Αυτό είναι πιθανό να έχει διευρύνει τις ήδη βαθιές ανισότητες στην πρώιμη εμπειρία των παιδιών. Επενδύουμε λοιπόν σε έργα για να δώσουμε πρόσθετη στήριξη σε τομείς όπου υπάρχουν τα πιο σημαντικά μειονεκτήματα και οι ανάγκες είναι πιθανό να είναι οι μεγαλύτερες». Το έργο, το οποίο διαρθρώνεται σε δύο σκέλη και θα διαρκέσει το 2022-23, στοχεύει στο 20% των κάτω των πέντε ετών παιδιών που ζουν στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές – περίπου 5.000 παιδιά.

 1. Εργασία προβολής για τους κάτω

Το πρώτο έργο ονομάζεται Steps Ahead και απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά κάτω του ενός έτους.

Το πρόγραμμα προσφέρει υπηρεσίες σε οικογένειες, οι οποίες έχουν ανάγκη και δεν έχουν πρόσβαση σε παιδικά και οικογενειακά κέντρα. Η ομάδα επισκεπτών υγείας παρέχει εξατομικευμένες συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με την υγεία, συμπεριλαμβανομένων προσαρμοσμένων πακέτων φροντίδας και ομαδικής εργασίας για την ανάπτυξη του παιδιού.  Επιπλέον παρέχει συμβουλές διατροφής, ύπνου και συμπεριφοράς, καθώς και υποστήριξη των οικογενειακών σχέσεων και της ψυχικής υγείας.

 1. Επιπλέον υποστήριξη για μεγαλύτερα παιδιά

Το δεύτερο πρόγραμμα ονομάζεται Best Start in Life. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας ενός έως τεσσάρων ετών.

Περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας ένα προς έναν για τα παιδιά που ξεκίνησαν το σχολείο το 2022 και την κάλυψη των διαθέσιμων δωρεάν θέσεων για τα παιδιά ηλικίας δύο ετών, σε μειονεκτούσες περιοχές. Η πρόσβαση σε ομάδες πρώιμης έναρξης, οι οποίες περιλαμβάνουν υποστήριξη από λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές, θα επεκταθεί, ως μέρος αυτού του προγράμματος. Θα υποστηριχθεί με την πρόσληψη επιπλέον νοσηλευτών βρεφονηπιακού σταθμού, για να εργαστούν στις ομάδες επισκεπτών υγείας.

Για περισσότερα:

https://www.local.gov.uk/case-studies/gloucestershire-providing-extra-support-young-families

 

Κόστος ζωής: Οικονομικά προβλήματα, χρέος και συμβουλές

Gateshead: Υποστήριξη κατοίκων με χρέη και οικονομικά προβλήματα

Η πανδημία έχει αυξήσει την οικονομική ανασφάλεια, με αποτέλεσμα οι πολίτες να χάνουν εισόδημα και θέσεις εργασίας. Το Gateshead έχει δει τα ποσοστά ανεργίας να αυξάνονται. Το Δημοτικό Συμβούλιο παρεμβαίνει, με διάφορους τρόπους, για να παρέχει στοχευμένη υποστήριξη στις πιο άπορες κοινότητες. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία με έναν οργανισμό του τρίτου τομέα, που διευθύνει κοινοτικούς κόμβους, παρέχοντας υποστήριξη σε όσους έχουν καθυστερημένες δημοτικές φορολογικές οφειλές και χρηματοδοτώντας επιπλέον θέσεις συμβούλων στο Citizens Advice.

«Η ίδια καταιγίδα, αλλά διαφορετικές βάρκες»

Στην τελευταία ετήσια έκθεση της, η Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας, Alice Wiseman, είπε: «Όλοι βρεθήκαμε στην ίδια καταιγίδα – αλλά δεν ήμασταν στην ίδια βάρκα. Ο Covid έχει αναδείξει και επιδεινώσει το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ αυτών που «έχουν» και αυτών που «δεν έχουν».

Τα τελευταία στοιχεία στο Gateshead δείχνουν ότι περίπου το ένα τρίτο των παιδιών μεγαλώνουν σε συνθήκες φτώχειας, ενώ περίπου ένας στους 16 ενήλικες, σε ηλικία εργασίας, είναι εκτός εργασίας.

Οι καθυστερημένες φορολογικές υποχρεώσεις του Συμβουλίου «είναι σήμα».

Για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, η Gateshead βασίζεται σε υπάρχουσες εργασίες, καθώς και διερευνά νέους τρόπους αποκάλυψης των προβλημάτων. Η φορολογική ομάδα του Δημοτικού Συμβουλίου χρησιμοποίησε ήδη τις καθυστερούμενες οφειλές, ως τρόπο για να εντοπίσει άτομα που χρήζουν βοήθειας. Ακολούθησε η δημιουργία ειδικής ομάδας για να παρέχει επιπλέον υποστήριξη σε όσους πραγματικά δεν μπορούσαν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Η ομάδα αυτή παρέχει συμβουλές σε θέματα χρεών και πρόνοιας και σχετική υποστήριξη με άλλους τρόπους. Μια αξιολόγηση της προσέγγισης διαπίστωσε ότι το 75% όσων βοηθήθηκαν, δήλωσαν ότι η ζωή τους βελτιώθηκε.

Αυτό το έργο συνοδεύτηκε και από άλλα βήματα. Το συμβούλιο χρηματοδότησε επιπλέον 12 θέσεις συμβούλων χρέους, στην υπηρεσία Συμβουλών Πολιτών. Οι σύμβουλοι συνεργάζονται στενά με κοινοτικούς κόμβους, ορισμένοι από τους οποίους διευθύνονται από την εθελοντική ομάδα Edberts House. Το Edberts House έχει τρεις κοινοτικούς κόμβους – γνωστούς ως σπίτια – με τον τέταρτο να ανοίγει σύντομα. Βρίσκονται σε γειτονιές που βιώνουν τις προκλήσεις της φτώχειας και διευθύνονται από μια ομάδα κατοίκων της περιοχής. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Edberts House, Sarah Gorman, δήλωσε: «Το βασικό είναι ότι διευθύνουν οι ντόπιοι. Δεν είναι υπηρεσίες που εισάγονται από το συμβούλιο. Οι ντόπιοι είναι εκείνοι που αποφασίζουν σε τι θα συμμετάσχουν και πώς θα συνεργαστούν με τις τοπικές νομοθετικές υπηρεσίες, όπως η κοινωνική φροντίδα ή η έγκαιρη βοήθεια.. Πρέπει να δώσουμε στους ανθρώπους έλεγχο και εξουσία. Υπάρχει ένα επίπεδο δυσπιστίας για οργανισμούς, όπως η αστυνομία και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Οι κάτοικοι, τελικά, είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα τις κοινότητές τους».

Για περισσότερα:

https://www.local.gov.uk/case-studies/gateshead-council-supporting-residents-debt-and-financial-problems

 

Κόστος ζωής: Στρατηγική κατά της φτώχειας.  

Cambridge.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θέλει να οικοδομήσει ένα πιο δίκαιο Cambridge και να βοηθήσει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου για άτομα και κοινότητες με χαμηλό εισόδημα στην πόλη. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε ένα σχέδιο δράσης που δείχνει τι θα πρέπει να γίνει ώστε να προωθηθεί ο στόχος της μείωσης της φτώχειας στο Κέιμπριτζ.

Στρατηγική κατά της φτώχειας 2020-2023

Το Κέιμπριτζ είναι μια ευημερούσα πόλη. Έχει ισχυρή οικονομία, οδηγούμενη από παγκοσμίου φήμης Πανεπιστήμια και ένα σημαντικό, παγκοσμίου εμβέλειας,  σύμπλεγμα επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας. Ωστόσο, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη του Κέιμπριτζ, υπάρχει ποσοστό νοικοκυριών στην πόλη, τα οποία ζουν με χαμηλά εισοδήματα ή σε συνθήκες φτώχειας:

 • Το 2017, το 12,3% των νοικοκυριών αντιμετώπιζαν ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα, από την αύξηση της τιμής των καυσίμων.
 • Το 2017, περισσότεροι από 1 στους 10 κατοίκους ζούσαν σε νοικοκυριά που διεκδικούσαν επιδόματα
 • Το 2018, οι μέσες εβδομαδιαίες αποδοχές για το 10% των χαμηλότερων εισοδημάτων, ήταν 162 £ ανά εβδομάδα, που είναι 3,5 φορές μικρότερο από τον μέσο όρο της εβδομαδιαίας μισθοδοσίας του συνόλου των υπαλλήλων στο Cambridge
 • Το 2018, πραγματοποιήθηκαν 8.766 επισκέψεις στο Cambridge City Foodbank, για φαγητό έκτακτης ανάγκης

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Κέιμπριτζ έχει δεσμευτεί για την αντιμετώπιση της φτώχειας στην πόλη. Η αναθεωρημένη στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας, για την περίοδο 2020-2023, αντιπροσωπεύει μια εξέλιξη της προσέγγισης του Δήμου, για την αντιμετώπιση της φτώχειας, με βάση τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις υπηρεσίες, τις δράσεις και τα έργα που παραδόθηκαν τα τελευταία 6 χρόνια. Τα τρία βασικά θέματα που αντιμετώπισε το Δημοτικό Συμβούλιο είναι:

 1. Εστίαση στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της φτώχειας, μέσω προληπτικών δραστηριοτήτων. Αυτό σημαίνει αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως χαμηλές αμοιβές, ανασφαλής απασχόληση, χαμηλά επίπεδα δεξιοτήτων και εκπαίδευσης, καθώς και επιπτώσεις που οφείλονται σε χρέη, ενεργειακή φτώχεια, επισιτιστική φτώχεια και ψηφιακό αποκλεισμό.
 2. Εξισορρόπηση της άμεσης παρέμβασης, συνεργασίας, επηρεασμού και πίεσης (lobbying). Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα, στα οποία το Δημοτικό Συμβούλιο είναι σε θέση να παρέμβει, όπως η στέγαση, τα ζητήματα αστέγων και η δημόσια υγεία. Σε τομείς, όπου το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα, όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση και οι δεξιότητες, συνεργάζεται με άλλους τοπικούς οργανισμούς. Όπου οι αρμοδιότητες ανήκουν στην Κυβέρνηση ή άλλους φορείς, ασκούνται πιέσεις για αλλαγές στην πολιτική και τη χρηματοδότηση.
 3. Ανάπτυξη της ικανότητας των κατοίκων και των κοινοτήτων και διευκόλυνση της κοινότητας για δράση και αλληλοϋποστήριξη. Αξιοποιώντας τη σχετική εμπειρία το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεργαστεί με τοπικές εθελοντικές ομάδες και κατοίκους της περιοχής, ώστε να διευκολυνθεί η κοινοτική δράση και η αμοιβαία βοήθεια για την αντιμετώπιση της φτώχειας.

Η αναθεωρημένη στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας, επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς στόχους:

Στόχος 1 – Βοήθεια σε άτομα με χαμηλά εισοδήματα να μεγιστοποιήσουν το εισόδημά τους και να ελαχιστοποιήσουν το κόστος τους

Στόχος 2 – Ενίσχυση οικογενειών και κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης ομάδων ανθρώπων, που είναι πιο πιθανό να βιώσουν τη φτώχεια

Στόχος 3 – Προώθηση μιας οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς, μέσω της αύξησης των δεξιοτήτων και της βελτίωσης της πρόσβασης σε μια σειρά ευκαιριών απασχόλησης για άτομα με χαμηλά εισοδήματα.

Στόχος 4 – Αντιμετώπιση του υψηλού κόστους στέγασης, βελτίωση των συνθηκών στέγασης και μείωση του αριθμού των αστέγων.

Στόχος 5 – Βελτίωση των θεμάτων των σχετικών με την υγεία, για άτομα με χαμηλά εισοδήματα.

Για περισσότερα:

https://www.cambridge.gov.uk/anti-poverty-strategy

 

Συμπέρασμα

Η αντιμετώπιση του πληθωρισμού και της αύξησης του κόστους ζωής, δεν είναι αντικείμενο και αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η αύξηση όμως του κόστους ζωής δημιουργεί δευτερογενείς οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις οι οποίες επηρεάζουν σημαντικό τμήμα των τοπικών πληθυσμών. Όταν ένας πολίτης έχει πρόβλημα πού, πριν από όλα, απευθύνεται; Στην πλησιέστερη σε αυτόν εξουσία. Στο δήμαρχο! Οι καλές πρακτικές των βρετανικών Δήμων μας παρέχουν μία πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα για το πώς μπορούν να παρέμβουν οι ΟΤΑ σε μία αρμοδιότητα που δεν είναι δική τους, αλλά που επηρεάζει, σε μεγάλο βαθμό, την ευημερία και την κοινωνική συνοχή του τόπου τους.

Οι πρωτοβουλίες των βρετανικών Δήμων καλύπτουν μία πολύ μεγάλη γκάμα. Στο Μπρίστολ επικεντρώθηκαν στη σωστή και έγκαιρη πληροφόρηση, την πρόληψη, το συντονισμό, την αξιοποίηση του εθελοντισμού, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο με καθορισμένους ρόλους, καθώς και σε δημιουργία χώρων υποδοχής.  Επιπλέον, προέβλεψαν για συστηματικές και τακτικές εκθέσεις παρακολούθησης της πορείας εφαρμογής των πρωτοβουλιών αυτών, οι οποίες βοήθησαν τη δημοτική αρχή να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της στον τομέα της υποστήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Στο Βirmingham, η ολοκληρωμένη παρέμβαση στην παραγωγή, διακίνηση, αγορά και κατανάλωση τροφίμων είχε ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα στη δημιουργία ανθεκτικών κοινοτήτων και στην ενδυνάμωση των πολιτών, για μία βιώσιμη, ηθική, υγιεινή και θρεπτική διατροφή.

Στο Gloucestershire, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις νέες οικογένειες και κυρίως στα παιδιά κάτω των 4 ετών. Οι πολιτικές αυτές συνδυάστηκαν και με τα προβλήματα που δημιούργησε ή πανδημία.

Στο Gateshead, θεώρησαν ότι η καθυστέρηση της εξόφλησης των φορολογικών υποχρεώσεων των δημοτών στον Δήμο, αποτελεί μία ένδειξη οικονομικής τρωτότητας. Για το λόγο αυτό, έδωσαν ιδιαίτερο βάρος στην υποστήριξη αυτών των στρωμάτων, όχι μόνο δημιουργώντας ένα καλύτερο οικονομικό πλαίσιο αποπληρωμής, αλλά και προσφέροντας συμβουλευτική υποστήριξη.

Το «πλούσιο» Cambridge είναι ένα παράδειγμα για το ότι η αύξηση του κόστους ζωής δεν χτυπάει μόνο την πόρτα των «φτωχών» Δήμων. Η ολοκληρωμένη στρατηγική κατά της φτώχειας αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα για την υιοθέτηση, διατύπωση και εφαρμογή ανάλογων στρατηγικών και στους Ελληνικούς Δήμους.

Προφανώς, η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με την βρετανική και για το λόγο αυτό, πολλές από τις παραπάνω πρωτοβουλίες μπορεί να θεωρηθούν, για τους Ελληνικούς Δήμους, πολυτέλεια.

Τα γενικά συμπεράσματα από την βρετανική αυτοδιοικητική εμπειρία, σχετικά με την άμβλυνση των επιπτώσεων της αύξησης του κόστους ζωής, θα μπορούσαμε να τα κατατάξουμε σε τρεις κατηγορίες:

 1. Ο πλούτος των ιδεών και των παρεμβάσεων της βρετανικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταδεικνύει τις δυνατότητες, αλλά και την ευελιξία της, ακόμα και σε χώρους που δεν υπάρχουν αποκλειστικές αρμοδιότητες.
 2. Κάποιες από τις παραπάνω στρατηγικές και πολιτικές είναι αρκετά ενδιαφέρουσες, όχι προς αντιγραφή, αλλά για μία γόνιμη επεξεργασία και εξειδίκευση.
 3. Τέλος, συγκεκριμένες παρεμβάσεις, όπως η θεσμική αξιοποίηση του εθελοντισμού, η κινητοποίηση και ο συντονισμός όλων των ενδιαφερομένων τοπικών δυνάμεων, η αποκάλυψη και θεραπεία τοπικά διαμορφωμένων προβλημάτων, η αντιμετώπιση παθογενειών, που αποτελούν απότοκο της πανδημίας, έχουν ως κοινή αφετηρία το διάλογο και τη δημιουργία και ενίσχυση διαύλων επικοινωνίας μεταξύ δημοτών και τοπικής αρχής.

Σε επόμενο άρθρο θα παρουσιαστεί η εμπειρία Ευρωπαϊκών Δήμων στη διαδικασία μετάβασης σε κοινωνίες κλιματικά ουδέτερες.

 1. 2023, Ράλλης Γκέκας, Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. localit: https://kede.gr/o-polemos-stin-oukrania-kai-i-topiki-aftodioikisi/

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Απόψεις 17 Οκτωβρίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μικροί Έξυπνοι Δήμοι – Ερωτήματα και καλές πρακτικές

Η συζήτηση για τις έξυπνες πόλεις πολλές φορές περιορίζεται στις μεγάλες πόλεις. Δεν είναι τυχαίο…

Απόψεις 04 Σεπτεμβρίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών και οι δημοτικές εκλογές

Το άρθρο αυτό είναι το τελευταίο σειράς που σχετίζεται με τις δημοτικές εκλογές (Γκέκας 2023…

Απόψεις 08 Αυγούστου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Παράγοντες που Επηρεάζουν την Εκλογική Συμπεριφορά των Ψηφοφόρων στις Τοπικές Εκλογές

(Ηλικία, Φύλο, Εκπαίδευση, Ιδεολογία, Διαφθορά)   Εισαγωγή Σε σειρά με αντικείμενο τις δημοτικές εκλογές έχουν…