Άρθρο Localit 26 Μαΐου, 2022

Νομοσχέδιο προβλέπει την κάλυψη από τους δήμους λειτουργικών αναγκών Αστυνομίας, Λιμενικού και Πυροσβεστικής

Με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τίτλο «Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και αποδέσμευση της ελληνικής αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές επείγουσες διατάξεις του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» δίνεται η δυνατότητα και στους δήμους να χρηματοδοτούν την  κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος – Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ειδικότερα με το άρθρο 16  προβλέπεται η «Κάλυψη λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 54 ν. 4662/2020 Στην παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4662/2020». Δηλαδή με το εν λόγω άρθρο προστίθενται και οι ΟΤΑ α΄ βαθμού, ενώ μέχρι τώρα αναφέρονταν μόνο οι περιφέρειες.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου το οποίο εισήχθη την Πέμπτη 26/5 για επεξεργασία στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, «με το άρθρο 16 τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4662/2020 (Α’27) με την προσθήκη των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής στους αποδέκτες της επιχορήγησης από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Στόχος της προωθούμενης ρύθμισης είναι η κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών που αφορούν στην ασφάλεια των δημοτών και την προστασία του εν γένει φυσικού περιβάλλοντος εντός των διοικητικών ορίων του επιχορηγούντος ΟΤΑ με άμεσα οφέλη την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, αλλά και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των σωμάτων ασφαλείας.

Περαιτέρω, με την παρούσα ρύθμιση προβλέπεται η δωρεά οχημάτων και πλωτών μέσων προς την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και το Πυροσβεστικό Σώμα, υπό τον όρο της αποκλειστικής χρήσης τους για την αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών τους σε τοπικό επίπεδο για την παροχή υπηρεσιών εντός των διοικητικών ορίων του δωρητή».

Άρθρο 16

Κάλυψη λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 54 ν. 4662/2020 Στην παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) επέρχονται οι εξής αλλαγές:

α)τροποποιείται το πρώτο εδάφιο αα) με την αντικατάσταση των περιφερειών από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, αβ) την ένταξη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής στους αποδέκτες της επιχορήγησης, αγ) ως προς τον σκοπό της επιχορήγησης των υπηρεσιών,

β) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς το αντικείμενο της επιχορήγησης σε είδος ή υπηρεσίες,

γ) τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο προς εναρμόνιση με τις αλλαγές στο πρώτο εδάφιο,

δ) προστίθεται έκτο εδάφιο με το οποίο προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις για τη δωρεά από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, μετά από απόφαση του οικείου συμβουλίου, δύνανται να επιχορηγούν τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων τους, για την κάλυψη των λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών τους που συναρτώνται με την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποκλειστικά εντός της διοικητικής επικράτειας του επιχορηγούντος νομικού προσώπου.

Η ανωτέρω επιχορήγηση σε είδος ή υπηρεσίες αφορά συντηρήσεις, επισκευές, μεταποιήσεις κτηρίων, οχημάτων, πλωτών μέσων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, προμήθεια υλικών, αναλωσίμων, καυσίμων, καθώς και κάθε άλλου είδους ή παροχής υπηρεσιών, αναγκαίων για την κάλυψη των ως άνω λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών.

Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών, εφαρμόζονται αναλογικά και οι ρυθμίσεις του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (Α` 114). Το προβλεπόμενο στην υποπαράγραφο Β.1 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 ποσοστό δύναται να αυξάνεται, με απόφαση του οικείου συμβουλίου, για την κάλυψη των λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών τους υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος του οικείου ΟΤΑ.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 88 του ν. 4368/2016 (Α` 21).

Δωρεά οχημάτων και πλωτών μέσων από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού στις υπηρεσίες του πρώτου εδαφίου δύναται να πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 199 του ν. 3463/2006 και το άρθρο 11 του π.δ. 242/1996 (Α’ 179) για την κάλυψη των επιχειρησιακών τους αναγκών και αποκλειστικά εντός των διοικητικών ορίων του δωρητή».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ρεπορτάζ 03 Οκτωβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κ. Μπακογιάννης: «Να μην κάνουμε την πόλη Ντίσνεϊλαντ -Να μην ξεπεράσουμε τα όρια του τουριστικού κορεσμού»

«Χρειάζεται μια νέα συμφωνία της πρωτεύουσας με το κράτος» Την ανάγκη να υπάρξει μια νέα…

Ρεπορτάζ 03 Οκτωβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Φωτιά προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στο ιστορικό κτίριο του δημαρχείου Σερβίων

Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής  στο ιστορικό κτίριο του δημαρχείου Σερβίων. Με την άμεση…

Ρεπορτάζ 30 Σεπτεμβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τον ψηφιακό «Πύργο Ελέγχου», τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τους πολίτες της Αθήνας, παρουσίασε σήμερα ο Κ. Μπακογιάννης

Τον ψηφιακό «Πύργο Ελέγχου» του Δήμου Αθηναίων, την ηλεκτρονική πλατφόρμα που καταγράφει τα αιτήματα των…