Άρθρο Localit 18 Οκτωβρίου, 2020

Ιωάννινα: Το έργο και ο προγραμματισμός του Δήμου για «Έξυπνη Πόλη Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»

Το έργο που έχει γίνει στους τομείς της έξυπνης πόλης και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον Δήμο Ιωαννιτών, όπως και τις προτεραιότητες που τίθενται για το επόμενο διάστημα παρουσιάστηκαν την περασμένη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τον δήμαρχο  Μωυσή  Ελισάφ και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιάννη Λυκογιώργο.

Η μετατροπή των Ιωαννίνων σε μία έξυπνη πόλη, όπως τόνισε ο δήμαρχος ήταν μία από τις προγραμματικές δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής η οποία γίνεται σταδιακά πράξη.

«Η πιο ουσιαστική αλλαγή που έγινε μέχρι σήμερα είναι η εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του προγράμματος Ίριδα. Η Ίριδα έρχεται να ανατρέψει ένα ολόκληρο κατεστημένο και να μετατρέψει το Δήμο σε μία πραγματική σύγχρονη δομή που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από αντίστοιχες ευρωπαϊκές» όπως είπε.

Ο προγραμματισμός για το επόμενο διάστημα διέπεται από οργανωμένο σχέδιο, συγκεκριμένους στόχους και διασφαλισμένους πόρους, όπως τονίστηκε,  με σκοπό τα Γιάννενα να καταστούν μία πραγματικά έξυπνη πόλη και τους πολίτες να έχουν άμεση  εξυπηρέτηση από το Δήμο.

Ο αντιδήμαρχος Γιάννης Λυκογιώργος τόνισε ότι «η αντιδημαρχία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης αποτέλεσε μία καινοτομία στην διοίκηση του Δήμου που εισήγαγε η σημερινή δημοτική αρχή αναγνωρίζοντας την ανάγκη δημιουργίας μιας αυτόνομης, οριζόντιας δομής η οποία θα μπορεί να συνεργάζεται με όλες τις υπόλοιπες αντιδημαρχίες και διοικητικές δομές του Δήμου».

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν, οι στόχοι στους οποίους αυτές υπάγονται καθώς και μία συνοπτική περιγραφή μαζί με τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι :

 • Δημιουργία διαδικτυακού καναλιού του Δήμου στο youtube (αποτελεσματική διαχείριση των ανοιχτών δεδομένων του Δήμου)
 • Τηλεδιασκέψεις με χρήση της πλατφόρμας epresence (εκσυγχρονισμός των λειτουργιών και υπηρεσιών του Δήμου και ενίσχυση της διοικητικής λειτουργίας)
 • Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ (εκσυγχρονισμός των λειτουργιών και υπηρεσιών του Δήμου και ενίσχυση της διοικητικής λειτουργίας)
 • Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων (εκσυγχρονισμός των λειτουργιών και υπηρεσιών του Δήμου και ενίσχυση της διοικητικής λειτουργίας)
 • Επέκταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών παροχής ασύρματου δικτύου στους δημότες (δημιουργία δικτύου υψηλών ταχυτήτων σε όλη την πόλη)
 • Συμμετοχή στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “100 Intelligent Cities Challenge”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί (είτε από τη σημερινή , είτε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή) και θα υλοποιηθούν εντός της επόμενης τριετίας:

 • Πρόγραμμα Διαχείρισης των πόρων του ΜΑΝ – Ασύρματη Επέκταση σε περιοχές που δεν υπάρχει κάλυψη (Δημιουργία δικτύου υψηλών ταχυτήτων στην πόλη). Υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. Προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης : 2023
 • Γραφείο Γεωχωρικών Δεδομένων Δήμου Ιωαννιτών (αποτελεσματική διαχείριση των ανοιχτών δεδομένων του Δήμου). Το γραφείο γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου Ιωαννιτών θα είναι μία οριζόντια δομή η οποία θα λειτουργεί σε συνεργασία με όλες τις διευθύνσεις του Δήμου, με σκοπό να συγκεντρώνονται, να οργανώνονται και να ενημερώνονται δυναμικά όλα τα δεδομένα που έχουν χωρική διάσταση. Αναμένονται πολλαπλά οφέλη οικονομικά και σε επίπεδο σχεδιασμού για τον Δήμο, τις υπηρεσίες, τους δημότες καθώς και την επιστημονική κοινότητα. Υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. Προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης : 2023
 • Διαχείριση και Ψηφιοποίηση Δεδομένων Πολεοδομικού Ενδιαφέροντος (αποτελεσματική διαχείριση των ανοιχτών δεδομένων του Δήμου). Αντικείμενο είναι η ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου οικοδομικών αδειών το οποίο τηρείται σήμερα στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας καθώς και η προμήθεια και λειτουργία πλατφόρμας διαχείρισης δεδομένων. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι : μεγαλύτερη διαφάνεια και έγκυρότερη ενημέρωση, αντικατάσταση έντυπου αρχείου με ψηφιακό, με την ψηφιοποίηση του αρχείου των φακέλων οικοδομικών αδειών θα εξυπηρετούνται οι πολίτες (καθώς και οι επαγγελματίες που σχετίζονται με αυτό όπως οι μηχανικοί) και οι υπηρεσία Πολεοδομίας ενόψει της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του Κτηματολογίου, των δασικών χαρτών και της ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτιρίων. Ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης : 2022
 • Εφαρμογή Τεχνολογιών Ρομποτικής και Τεχνητής Νοημοσύνης για την λίμνη Παμβώτιδα (αποτελεσματική διαχείριση των ανοιχτών δεδομένων του Δήμου). Αντικείμενο είναι η τηλεματική παρακολούθηση και επέμβαση (στην επιφάνεια αλλά και στον βυθό) με χρήση ρομποτικών συστημάτων τα οποία θα αξιοποιούν αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης ενάντια στην ρύπανση και υποβάθμιση της λίμνης Παμβώτιδας. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι : ο περιορισμός της ρύπανσης της λίμνης, η γρήγορη και αξιόπιστη μεταφορά (ενσύρματη και ασύρματη) και αποθήκευση των δεδομένων, η δυνατότητα πρόσβασης, μελέτης και αξιοποίησης των δεδομένων από επιστημονικές ομάδες. Υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. Προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης : 2023
 • Ανακατασκευή Ιστοσελίδας – portal Δήμου Ιωαννιτών (ταχύτερη, πληρέστερη και πιο άμεση επικοινωνία δημοτών και επισκεπτών με τις δημοτικές υπηρεσίες). Η νέα ιστοσελίδα θα έχει πολλαπλά οφέλη και θα αποτελεί έναν διαδικτυακό κόμβο. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα θα έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται αλλά και να αλληλεπιδρούν με τις υπηρεσίες. Θα δοθούν δυνατότητες όπως on-line καταχωρίσεις αιτήσεων και ηλεκτρονικές πληρωμές μεταξύ άλλων. Η διαδικτυακή πύλη θα διασυνδεθεί και θα διαλειτουργεί με τις υπάρχουσες υφιστάμενες υποδομές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (ΙΡΙΔΑ κ.α.) που διαθέτει ο Δήμος. Αναμένονται πολλαπλά οφέλη όπως : έγκυρη πληροφόρηση και άμεση εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες του Δήμου, αποφυγή αναγκαιότητας φυσικής παρουσίας του δημότη στις υπηρεσίες και δημιουργίας συνωστισμού (απαγορευτικό στα πλαίσια των πρωτοκόλλων ασφαλείας και υγιεινής του COVID-19), εξοικονόμηση ανθρώπινων και φυσικών πόρων. Προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης : 1ο εξάμηνο του 2021
 • Πλατφόρμα Αμφίδρομης Επικοινωνίας Πολιτών – Δήμου (ταχύτερη, πληρέστερη και πιο άμεση επικοινωνία δημοτών και επισκεπτών με τις δημοτικές υπηρεσίες). Η πλατφόρμα θα αποτελείται από δύο διακριτά μέρη. Το πρώτο μέρος απαιτεί την εγκαθίδρυση αξιόπιστου διαύλου επικοινωνίας μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Δημοτών μέσα από πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας. Το δεύτερο (το οποίο θα αποτελεί αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος “Νοιάζομαι για τον Δήμο μου” με ενσωμάτωση όλων των προτάσεων – παρατηρήσεων που έχουμε λάβει) θα επιτρέπει στους Δημότες να αναφέρουν γρήγορα και εύκολα τα προβλήματα που συναντούν στην καθημερινότητα τους μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα καθώς και να λαμβάνουν αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις σχετικά με την πορεία επίλυσης του αιτήματός τους. Αναμένονται πολλαπλά οφέλη όπως : η βελτίωση της διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων και η δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας του Δήμου, η πρόσβαση σε ένα διαδικτυακό διαχειριστικό σύστημα μέσα από το οποίο επιβλέπει και διαχειρίζεται άμεσα ότι συμβαίνει στην πόλη, η στοχευμένη ενημέρωση προς τους δημότες (έγκαιρα και έγκυρα) για γεγονότα που λαμβάνουν χώρα όπως έργα, ζητήματα πολιτικής προστασίας κτλ. Προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης : Νοέμβρης 2020
 • Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης – middleware (ταχύτερη, πληρέστερη και πιο άμεση επικοινωνία δημοτών και επισκεπτών με τις δημοτικές υπηρεσίες). Αντικείμενο είναι η ανάπτυξη πλατφόρμας ενδιάμεσου λογισμικού (middleware) η οποία θα επιτρέπει το “κούμπωμα” όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών πλατφορμών και λογισμικών έξυπνης πόλης (στάθμευσης, κινητικότητας, διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων και κάδων, τουρισμού, διαχείρισης ενέργειας κτλ.). Στόχος είναι η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών “έξυπνων” υποδομών. Ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης : 2022.
 • Διαχείριση κάδων και περιβαλλοντικών δεδομένων (αξιοποίηση εφαρμογών έξυπνης πόλης σε διαφορετικούς τομείς παραγωγικών δραστηριοτήτων του Δήμου). Αντικείμενο είναι η παρακολούθηση πληρότητας κάδων και με χρήση νέων τεχνολογιών και περιβαλλοντικών δεδομένων με χρήση αισθητήρων. Θα δοθεί η δυνατότητα υποστήριξης δράσεων στον τομέα τςη βιώσιμης ενέργειας και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Θα αποτιμώνται σε πραγματικό χρόνο, τα συστατικά της ρύπανσης όπως τα επίπεδα των σωματιδίων (PM1, PM5, PM10), το όζον (Ο3), τα οξείδια του αζώτου (NOX), το μονοξείδιο και το διοξείδιο του άνθρακα (CO, CO2), το διοξείδιο του θείου (SO2) και άλλα κατά περίπτωση. Επίσης καταγράφεται η πληρότητα των κάδων με στόχο την βελτιστοποίηση των δρομολογίων των απορριματοφόρων. Ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης : 2022.
 • Τουριστική προβολή με χρήση έξυπνων αισθητήρων τύπου beacon (αξιοποίηση εφαρμογών έξυπνης πόλης σε διαφορετικούς τομείς παραγωγικών δραστηριοτήτων του Δήμου). Η εφαρμογή τουριστικής προβολής με χρήση beacons θα επιτρέψει την υλοποίηση καινοτόμων και αλληλεπιδραστικών θεματικών τουριστικών πακέτων που περιλαμβάνουν περιπατητικές και όχι μόνο διαδρομές για την γνωριμία με την περιοχή του Δήμου Ιωαννιτών μέσα από ένα εναλλακτικό είδος τουρισμού. Τα προβλεπόμενα οφέλη είναι : η αλληλεπίδραση και βελτίωση της γενικότερης εμπειρίας, όλων των χρηστών, ντόπιων και επισκεπτών, η ανάδειξη του φυσικού κάλλους, αλλά και της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής μέσα από έξυπνες τεχνολογίες και η προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας και προσέλκυση ενός νέου τουριστικού κοινού. Ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης : 2022.
 • Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών (εκσυγχρονισμός των λειτουργιών και υπηρεσιών του Δήμου και ενίσχυση της διοικητικής λειτουργίας). Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Δήμου Ιωαννιτών να απλοποιήσει τις διαδικασίες στις συναλλαγές με τις υπηρεσίες προτάθηκε η υλοποίηση μίας ψηφιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική διαχείριση βεβαιώσεων του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) με την δυνατότητα ένταξης επιπλέον υπηρεσιών. Έτσι οι δημότες θα μπορούν εύκολα και απλά να και απ’ όπου και αν βρίσκονται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ, χωρίς να χρειάζεται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην υπηρεσία. Με την χρήση των κωδικών Taxisnet θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτηση τους, να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να παραλάβουν την αντίστοιχη βεβαίωση χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών. Προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης : Νοέμβρης 2020.
 • Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου (Αποτελεσματική διαχείριση των υποδομών του Δήμου). Το παρόν τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου, έχει τοποθετηθεί στις εγκαταστάσεις του φορέα πριν σχεδόν 15 έτη, χαρακτηρίζεται ως παρωχημένο και χρήζει άμεσης αντικατάστασης. Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του φορέα. Υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης : 2021
 • Δημιουργία Υποδομής Δομημένης Καλωδίωσης (Αποτελεσματική διαχείριση των υποδομών του Δήμου). Δημιουργία υποδομής δομημένης καλωδίωσης σε κτίρια του Δήμου (όπου απαιτείται), προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ταχύτητα απόκρισης και ασφάλεια του δικτύου. Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του φορέα. Υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης : 2021
 • Δημιουργία Ψηφιακού Συμβουλίου. Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση με την εδραίωση μόνιμης συνεργασίας με το τμήμα Μηχανικών Η/Υ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο στο οποίο θα συμμετέχει ο Δήμος, το Πανεπιστήμιο και άλλοι σχετιζόμενοι φορείς ανάμεσα στα υπόλοιπα θα καταρτίσει τον οδικό χάρτη για τα ψηφιακά Γιάννενα και θα προτείνει τις δράσεις για της ενίσχυση της αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας στον Δήμο. Προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης : 2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ρεπορτάζ 29 Νοεμβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται έως την Παρασκευή η αποχή των εργαζομένων στην καθαριότητα

Άμεση πληρωμή δεδουλευμένων, εξαιρέσιμων νυχτερινών, χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας, αποζημίωση των ΜΑΠ παρελθόντων ετών…

Ρεπορτάζ 29 Νοεμβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Στ. Αρναουτάκης: Η περιφέρεια Κρήτης στηρίζει έμπρακτα τις ενεργειακές κοινότητες

Την έμπρακτη στήριξη στις Ενεργειακές Κοινότητες, μέσω σημαντικών δράσεων, με την παρότρυνση και ελπίδα να…

Ρεπορτάζ 29 Νοεμβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας: Να κηρυχθούν διατηρητέοι οι ιστορικοί κινηματογράφοι Ιντεάλ, Άστορ και Αελλώ

Ομόφωνη υιοθέτηση ψηφίσματος της «Ανοιχτής Πόλης» Την κήρυξη ως διατηρητέας, της χρήσης των ιστορικών κινηματογραφικών…