Άρθρο Localit 20 Μαΐου, 2020

Επιτροπή για μισθολόγιο και προσλήψεις συγκροτήθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών

Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, συγκροτήθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών, έργο της οποίας μεταξύ των άλλων είναι θέματα μισθολογίου και προσλήψεων στο Δημόσιο.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν τρεις γενικοί γραμματείς και επτά υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ χρέη γραμματείας ασκούν δύο μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι.  Τα μέλη της Επιτροπής και η γραμματεία αυτής, πλην των συμμετεχόντων γενικών γραμματέων, δύνανται να αμείβονται βάσει κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

Έργο της Επιτροπής είναι:

α) η υποβολή εισήγησης επί του συγκεντρωτικού τετραετούς σχεδίου προγραμματισμού προσλήψεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4590/2019, όπως ισχύει,

β) η υποβολή εισήγησης για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων κάθε επόμενου έτους, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 51 του ν. 4622/2019,

γ) η υποβολή εισήγησης για τον μηνιαίο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάθε επόμενο έτος,

δ) η παρακολούθηση και καταγραφή του συνόλου των κανονιστικών ρυθμίσεων που αφορούν σε θέματα μισθολογίου / παροχών και στελέχωσης του Δημοσίου Τομέα,

ε) η διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τους καθ` ύλην αρμόδιους Υπουργούς επί θεμάτων μισθολογίου του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα,

στ) η διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τους καθ` ύλην αρμόδιους Υπουργούς επί θεμάτων που αφορούν στη στελέχωση και στις σχετικές διαδικασίες στελέχωσης των φορέων του Δημοσίου Τομέα είτε μέσω διαδικασιών πρόσληψης είτε μέσω κινητικότητας και

ζ) η διαμόρφωση και υποβολή επεξεργασμένων προτάσεων προς την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του άρθρου 5 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, αναφορικά με τις ανάγκες στελέχωσης των φορέων του Δημοσίου Τομέα.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε μηνιαία βάση κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου, ενώ κάθε έξι μήνες συντάσσει και υποβάλλει στο υπουργικό συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων και καταγραφής προόδου του προγραμματισμού προσλήψεων και της υλοποίησης των σχεδίων αυτών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ρεπορτάζ 29 Νοεμβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται έως την Παρασκευή η αποχή των εργαζομένων στην καθαριότητα

Άμεση πληρωμή δεδουλευμένων, εξαιρέσιμων νυχτερινών, χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας, αποζημίωση των ΜΑΠ παρελθόντων ετών…

Ρεπορτάζ 29 Νοεμβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Στ. Αρναουτάκης: Η περιφέρεια Κρήτης στηρίζει έμπρακτα τις ενεργειακές κοινότητες

Την έμπρακτη στήριξη στις Ενεργειακές Κοινότητες, μέσω σημαντικών δράσεων, με την παρότρυνση και ελπίδα να…

Ρεπορτάζ 29 Νοεμβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας: Να κηρυχθούν διατηρητέοι οι ιστορικοί κινηματογράφοι Ιντεάλ, Άστορ και Αελλώ

Ομόφωνη υιοθέτηση ψηφίσματος της «Ανοιχτής Πόλης» Την κήρυξη ως διατηρητέας, της χρήσης των ιστορικών κινηματογραφικών…