Άρθρο Localit 08 Φεβρουαρίου, 2021

Επίσημη θέση της ΕΕτΠ η εισήγηση του Δ. Κάρναβου για το 8ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον

Με 213 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 3 αποχές εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών η γνωμοδότηση που εισηγήθηκε ο Δημήτρης Κάρναβος, β΄ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Καλλιθέας  μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και μέλος του προεδρείου της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της ΕΕτΠ, με θέμα το 8ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον.

Το 8ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον θα αποτελέσει τον δεσμευτικό «χάρτη» για την κοινή περιβαλλοντική στρατηγική της ΕΕ με ορίζοντα το 2030 και υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Η αποδοχή της εισήγησης του Δ. Κάρναβου, καταδεικνύει τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό θεσμό της Επιτροπής των Περιφερειών. Βασικά σημεία της εισήγησης  ήταν μεταξύ άλλων τα εξής:

  1. Η αντιμετώπιση της ανεπαρκούς εφαρμογής των περιβαλλοντικών πολιτικών και της νομοθεσίας με νέα και παλαιά εργαλεία όπως οι Τεχνικές Πλατφόρμες, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η περιβαλλοντική δικαιοσύνη, ο θεσμός των «ambassadors» για την προώθηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κ.α.
  2. H πλήρης συμμετοχή και συνεργασία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές.
  3. Η μεγαλύτερη ανάδειξη της διασύνδεσης που υπάρχει μεταξύ της περιβαλλοντικής προστασίας και της ανθρώπινης υγείας. H πανδημία Covid-19 ανέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο τη σημασία του υγιούς περιβάλλοντος στη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας.
  4. Η υιοθέτηση ενός  νέου μηχανισμού παρακολούθησης.
  5. Η σημασία προώθησης της επιβράβευσης σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δημιουργώντας έτσι μια προστιθέμενη αξία στην κοινωνία, στους πολίτες και στις επιχειρήσεις προκειμένου να αυξήσουν τις προσπάθειές τους και τη συμμετοχή τους στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο σημαντικός ρόλος της «καλής νομοθέτησης» για την αποτελεσματική ανταπόκριση στον όρο του «μη βλάπτειν».

Ο κ. Κάρναβος σε δήλωσή του σημείωσε ότι «η πανδημία COVID-19 μάς διδάσκει ότι χρειαζόμαστε επειγόντως καλύτερο περιβάλλον, υγιέστερες πόλεις και καθαρότερο αέρα». Τόνισε την αναγκαιότητα «να διασφαλίσουμε ότι το νέο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον προωθεί ένα βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγει οικολογικές επενδύσεις ως βάση για την επίτευξη ενός περιβάλλοντος χωρίς τοξικές ουσίες, βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων και δημιουργεί ανθεκτικότερες κοινότητες. Όμως, οι δήμοι και οι περιφέρειες δεν πρέπει να αφεθούν στην τύχη τους. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές θα πρέπει να διαθέτουν ενδεδειγμένα μέσα και επαρκείς πόρους για την επιτόπια εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των σχετικών πολιτικών, ελλείψει των οποίων δεν θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ανθεκτικότητά μας σε μελλοντικές πανδημίες, πόσο μάλλον να επιτύχουμε κλιματική ουδετερότητα έως το 2050».

Η ΕτΠ, σε ανακοίνωσή της, υπογραμμίζει ότι η παραδοσιακή τομεακή περιβαλλοντική πολιτική είναι σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματική και ζητεί την προώθηση ολοκληρωμένης διαδικασίας χάραξης πολιτικής για τη δημιουργία συνεργειών και την αποφυγή αναντιστοιχιών.

«Δεδομένης της πολυπλοκότητας των υφιστάμενων περιβαλλοντικών προκλήσεων, η υλοποίηση του 8ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον δεν μπορεί να επιτευχθεί δεόντως μόνο από τα κράτη μέλη. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές διαθέτουν αρμοδιότητες σε καίριους περιβαλλοντικούς τομείς. Η πλήρης συμμετοχή τους είναι ζωτικής σημασίας όσον αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των περιβαλλοντικών πολιτικών, αλλά και τη συνεργασία με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια και τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς» τονίζει η ΕΕτΠ.

Ζητά δε την στήριξή της με στόχο να διασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών σε όλες τις εκφάνσεις της χάραξης περιβαλλοντικής πολιτικής.

Η ΕτΠ υπενθυμίζει ότι οι προσπάθειες οικολογικής ανάκαμψης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εδαφικές ανισότητες και προκλήσεις και να διασφαλίζουν ότι καμία κοινότητα δεν μένει στο περιθώριο. Οι τοπικές και οι περιφερειακές κοινότητες χρειάζονται επαρκή μέσα και πόρους για τη βελτίωση της επιτόπιας υλοποίησης των περιβαλλοντικών πολιτικών. Η υιοθέτηση τοποκεντρικής προσέγγισης είναι ο καλύτερος τρόπος υλοποίησης των περιβαλλοντικών πολιτικών με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε τόπου, υπενθυμίζουν τα μέλη. Η ΕτΠ ζητεί το 8ο ΠΔΠ να υπερβεί την τυπολογία αστικών-αγροτικών περιοχών και να κάνει ρητή αναφορά σε όλα τα είδη κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων, ορεινών, νησιωτικών, αρχιπελαγικών και εξόχως απόκεντρων περιοχών.

Ζητά ακόμη φιλόδοξες επενδύσεις σε καίριους οικολογικούς τομείς για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, με παράλληλη οικοδόμηση ανθεκτικότητας, και τονίζει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της έρευνας και της γνώσης και απόκτησης περισσότερων δημοσίως διαθέσιμων και εύκολα προσβάσιμων δεδομένων.

Αιτείται επίσης την πλήρη ενσωμάτωση των πολιτικών για το περιβάλλον, το κλίμα και την κυκλική οικονομία στις δημοσιονομικές, οικονομικές και κοινωνικές δράσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εμπίπτουν στο σχέδιο ανάκαμψης από την κρίση COVID-19.

Η ΕτΠ ζητεί ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των τοπικών και των περιφερειακών αρχών για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της διαλειτουργικότητας των δεδομένων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση του 8ου ΠΔΠ.

Τέλος υποστηρίζει την εντατικοποίηση των προσπαθειών στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και σε σχέδια για τη νεολαία με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ρεπορτάζ 22 Σεπτεμβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ανώτατο επίδομα θέρμανσης και πλαφόν στα εμπορικά καυσόξυλα ζητά ο δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου

Τα τζάκια και οι σόμπες έχουν ήδη ανάψει στα σπίτια στο Νευροκόπι της Δράμας, ενώ…

Ρεπορτάζ 22 Σεπτεμβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣτΕ: Άκυρη η μοριοδότηση των ήδη εργαζομένων στο “Βοήθεια στο Σπίτι”

Πανελλήνιο Συντονιστικό Όργανο Συλλόγων και Σωματείων “Βοήθεια στο Σπίτι»: Τραγική και απαράδεκτη η απόφαση, δεν…

Ρεπορτάζ 22 Σεπτεμβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 Χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά της Ηπείρου – Άναψαν τα τζάκια

Θερμοκρασίες χειμώνα, αν και βρισκόμαστε στον 1ο μήνα του φθινοπώρου, σημειώθηκαν στα ορεινά της Ηπείρου…