Άρθρο Localit 23 Ιανουαρίου, 2023

Εικοσαήμερο λουκέτο στις Υπηρεσίες Δόμησης από σήμερα έως στις 13 Φεβρουαρίου

Εικοσαήμερο λουκέτο μπαίνουν στις Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας από σήμερα 23 Ιανουαρίου έως στις 13 Φεβρουαρίου 2023, λόγω της απεργίας-αποχής που έχουν κηρύξει από κοινού οι διοικήσεις της  ΠΟΕ -ΟΤΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ), και Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟ ΜΗΤΕΔΥ).

Στόχος κινητοποιήσεων  είναι να αναδείξει το μεγάλο πρόβλημα της υποστελέχωσης και της δυσλειτουργία των πολεοδομιών που προέκυψαν με μια σειρά νόμων και πρακτικών. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξώδικο που απέστειλαν στα συναρμόδια υπουργεία Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στο σύνολο των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και στα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ, εδώ και 12 χρόνια η μεταφορά των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων από τις νομαρχίες στους δήμους έγινε άτακτα και χωρίς προδιαγραφές.

Σύμφωνα με στοιχεία μελέτης της ΕΕΤΑΑ από τους 332 δήμους της χώρας, μόλις οι 168 δήμοι (51%) διαθέτουν Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ). Από αυτές, οι 16 (10%) λειτουργούν μερικώς, λαμβάνοντας υποστήριξη από άλλες πολεοδομίες. Επίσης, 33 δήμοι άνω των 25.000 κατοίκων δεν διαθέτουν Υπηρεσίες Δόμησης, εκ των οποίων οι 16 είναι άνω των 40.000 κατοίκων.

Από τις 168 πολεοδομίες, οι 4 δε διαθέτουν καθόλου προσωπικό, 22 δεν έχουν κανέναν μηχανικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), οι 28 απασχολούν μόνο έναν μηχανικό ΠΕ ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ), άλλες 28 διαθέτουν μόνο δύο μηχανικούς και 16 ΥΔΟΜ διαθέτουν τρεις μηχανικούς. Οι 98 από τις 168 ΥΔΟΜ λειτουργούν με προσωπικό, πολύ κάτω ακόμη και από τα ελάχιστα κριτήρια του νόμου.

Επιπρόσθετα από πολλές πολεοδομίες απουσιάζουν οι απαιτούμενες ειδικότητες, 20 δεν διαθέτουν πολιτικό μηχανικό, 76 δεν διαθέτουν αρχιτέκτονα, 74 δεν διαθέτουν τοπογράφο μηχανικό και 94 δε διαθέτουν ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μηχανικό.
Το φαινόμενο αυτό όπως αναφέρουν, δημιουργεί ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια δικαίου των πράξεων που διενεργούνται. Επιπλέον, μια πενταετία έπειτα από τη θεσμοθέτηση των Περιφερειακών και Τοπικών Τμημάτων Παρατηρητηρίων και Ελέγχου Δόμησης, αυτά δεν έχουν ακόμη συσταθεί.

Να σημειωθεί επίσης ότι σε συνάντηση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, με τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη τον Δεκέμβριο του 2022, συμφωνήθηκε να καλυφθούν άμεσα 150 θέσεις επιλαχόντων ειδικοτήτων μηχανικού στις ΥΔΟΜ από τον προηγούμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, αλλά ακόμη δεν έχει εκδοθεί η απόφαση κατανομής των θέσεων.

Τα αιτήματα

Τα αιτήματα της κινητοποίησης των τριών Ομοσπονδιών είναι:

 • Επαρκή στελέχωση των ΥΔΟΜ με μηχανικούς ΠΕ και ΤΕ όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων καθώς και με το αναγκαίο προσωπικό όλων των εμπλεκομένων κλάδων.
 • Αυξήσεις στις αποδοχές του προσωπικού, σύμφωνα με τις διεκδικήσεις μας
 • Αποσαφήνιση της κατάστασης των ΥΔΟΜ, με νομοθετική πρόβλεψη για άμεση τροποποίηση των Ο.Ε.Υ. των Δήμων όπου λειτουργούν ΥΔΟΜ, ώστε η Οργανική μονάδα (ΥΔΟΜ) να λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις (ελάχιστη στελέχωση, κ.α.).
 • Άμεσα, νέες και επαρκείς σε αριθμό προσλήψεις μηχανικών ΠΕ και ΤΕ μέσω του ΑΣΕΠ, όλων των ειδικοτήτων καθώς και του λοιπού αναγκαίου προσωπικού όλων των εμπλεκομένων κλάδων, με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας κατά αποκλειστικότητα στις ΥΔΟΜ, με τη ρητή απαγόρευση ότι οι Δήμαρχοι δεν θα μπορούν να μετακινούν τους υπαλλήλους στις τεχνικές ή άλλες υπηρεσίες των δήμων.
 • Εξοπλισμό των Υπηρεσιών Δόμησης με σύγχρονα μέσα και εργαλεία για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εργασία τους. Υπολογιστές, εκτυπωτές, σαρωτές, οθόνες, συνδέσεις στο διαδίκτυο, το απαραίτητο λογισμικό και ότι άλλο απαιτείται.
 • Κατάργηση του νομικού πλαισίου που επιτρέπει τις προσωρινές και νομικά επισφαλείς ή αμφισβητούμενες λύσεις ανάθεσης καθηκόντων Δημόσιας Αρχής σε Συμβασιούχους Έργου, ή στην ΕΕΤΑΑ ή στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς με τις οποίες θα δημιουργηθούν τεράστια θέματα νομιμότητας με τις εκδοθείσες Διοικητικές Πράξεις (οικοδομική άδεια, έκθεση επικινδύνου, έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής, κ.λπ.).
 • Επανεξέταση των Επιπέδων της λειτουργίας των ΥΔΟΜ από τους Δήμους σε συνάρτηση με τη λειτουργία των Παρατηρητηρίων Δόμησης.
 • Κωδικοποίηση και απλοποίηση της πολεοδομικής Νομοθεσίας, προσβάσιμης σε όλους.
 • Νομική Υποστήριξη σε κάθε ΥΔΟΜ από εξειδικευμένους Νομικούς καθώς και Νομική Κάλυψη των υπαλλήλων σε οποιοδήποτε είδος δικαστικής διένεξης (ποινικής, αστικής κλπ.) εφόσον αυτή ανάγεται στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων τους στις ΥΔΟΜ.
 • Απαλλαγή από τις αποκλειστικές προθεσμίες ολίγων ημερών, που προβλέπει κατά περίπτωση ο νέος πολεοδομικός νόμος 4759/2020, οι οποίες είναι ανεφάρμοστες και ανεδαφικές, μέχρι να συγκροτηθούν και να στελεχωθούν οι Υπηρεσίες.
 • Υποχρεωτική προέγκριση άδειας για όλες τις Κατηγορίες (1,2 και 3).
 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης εντός και εκτός έδρας.
 • Τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για διαπίστωση από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση της επάρκειας της ελάχιστης στελέχωσης με την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων.

 

Ποιες υπηρεσίες και πλατφόρμες κλείνουν

Κατά το 20ήμερο των κινητοποιήσεων δεν θα λειτουργούν:

 • Το πληροφοριακό σύστημα του e-adeies (έλεγχος πληρότητας, βεβαίωση όρων δόμησης, έλεγχος μελετών όπου είναι απαιτητός, προεγκρίσεις, αυτοψίες αυθαιρέτων κατασκευών, αυτοψίες από άποψη δομική, στατική & υγιεινής των οικοδομών, έλεγχος προστίμων – χρηματικοί κατάλογοι, αδειοδοτήσεις – κατοχυρώσεις & ανανεώσεις ανελκυστήρων στο μητρώο, θεωρήσεις οικοδομικών αδειών για σύνδεση με τα δίκτυα, έλεγχος φορολογικών και αμοιβών των μελετητών και έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής Π.Ε.Κ.) και έλεγχος για χορήγηση παρεκκλίσεων, για όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας, με σκοπό την ανάδειξη των τεραστίων προβλημάτων, στη στελέχωση και τη λειτουργία τους από 23 Ιανουαρίου έως και 13 Φεβρουάριου 2023.
 • Τη Σύνταξη πράξεων προσκυρώσεων – τακτοποιήσεων και αναλογισμού, υποχρεώσεων λόγω ρυμοτομίας, πράξεων εφαρμογής, πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα, βεβαιώσεων αρτιότητας – οικοδομησιμότητας, πρωτόκολλα αδυνάτου τακτοποιήσεων, κλπ.
 • Τη συμμετοχή των μελών μας στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α’ και Β’.
 • Την ηλεκτρονική πλατφόρμα διενέργειας ελέγχων των ελεγκτών δόμησης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ρεπορτάζ 27 Ιανουαρίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δοκιμάζεται από την κακοκαιρία το νησί της Ρόδου και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα

Αρκετά προβλήματα κυρίως σε ό,τι αφορά την πτώση δένδρων και κλαδιών στο οδικό δίκτυο και…

Ρεπορτάζ 26 Ιανουαρίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τι ζήτησαν ΠΕΔ και οι δήμαρχοι της Κρήτης από τον Στ. Πέτσα

Τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την Αυτοδιοίκηση αλλά και τα αναπτυξιακά θέματα  του νησιού…

Ρεπορτάζ 26 Ιανουαρίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Περιφέρεια Αττικής: Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο πλευρό των καλλιτεχνών ενάντια στο ΠΔ

Τη συμπαράσταση τους στον αγώνα των καλλιτεχνών ενάντια στο Προεδρικό Διάταγμα 85/22, που υποβαθμίζει τις…