Άρθρο Localit 24 Μαΐου, 2022

Δήμος Ασπροπύργου: 40 προσλήψεις στις Παιδικές Κατασκηνώσεις τρίμηνης διάρκειας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Κατασκηνώσεων ανακοίνωσε ο δήμος Ασπροπύργου. Η διάρκεια των συμβάσεων είναι  από 10-06-2022 έως τρεις (3) μήνες.

Όλο  το  προσωπικό  της  Κατασκήνωσης  θα  διαμένει  ΕΝΤΟΣ  των  εγκαταστάσεων  της  Δημοτικής κατασκήνωσης (ΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών (ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ, από 18 έως 45 ετών).

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση υπογεγραμμένη με τα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στο Πρωτόκολλο /Τμήμα Γραμματείας του Δήμου Ασπροπύργου, Λ. Δημοκρατίας 141, Ασπρόπυργος,, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων (πληρ.: Ι. Παροτσίδης, τηλ. 213 200 6709).

Η κατάθεση των αιτήσεων θα διαρκέσει από σήμερα 24 Μαΐου και για τις επόμενες δέκα (10) ημέρες.

Αναλυτικά οι ειδικότητες στον παρακάτω πίνακα:

 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός ατόμων
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΒΙΛΛΙΑ1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΟΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)

(πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία)

01
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

(τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου με γνώσεις χειρισμού Η/Υ)

01

 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ) ( απόφοιτοι τουλάχιστον Β’ τάξεως Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία) 02
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ

(απόφοιτοι  Α’ τάξης Λυκείου)

12
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ    ή  ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

(πτυχιούχοι Κοινωνικής Εργασίας – Κοινωνικής Διοίκησης ή

πτυχιούχοι Ψυχολογίας)

01
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

(Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας, Θεατρικών και Δραματικών Σχολών, Μουσικών και χορευτικών σχολών, και Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων)

01
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΩΝ

(απόφοιτος ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλματος)

01
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

(απόφοιτος σχολής Νοσοκόμων με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τελειόφοιτος Σχολής Νοσοκόμων)

01
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

(τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου με Άδεια ναυαγοσώστη Λιμενικής Αρχής ή  Πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή)

01
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ- ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

(απόφοιτος Τ.Ε.Ε.ΦΑ.)

02
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ

(απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται)

01
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΟΙ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ

(απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται)

02
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(βοηθητικό προσωπικό – δεν απαιτείται να διαθέτει ιδιαίτερα προσόντα)

06
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

(τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και κατά προτίμηση με προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται)

01
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

(τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο  υποχρεωτικής εκπαίδευσης)

02
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

(απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης)

01
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ

(τουλάχιστον Απολυτήριο τίτλο  υποχρεωτικής εκπαίδευσης)

02
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΒΙΛΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΝΤΖΕΡΙΔΕΣ/ΣΕΣ

(βοηθητικό προσωπικό – δεν απαιτείται να διαθέτει ιδιαίτερα προσόντα)

02

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ενδιαφέρουν 02 Ιουνίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δήμος Βύρωνα: Τελεσίδικα δασική η διεκδικούμενη περιοχή στο Λόφο Κοπανά

Σημαντική εξέλιξη στον αγώνα για το δημόσιο χαρακτήρα των Θεάτρων Βράχων Στο κενό έπεσαν οι…

Ενδιαφέρουν 02 Ιουνίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ιωάννινα: Σύμβαση 2,1 εκατομμυρίων για παρεμβάσεις στα σχολεία

Τη σύμβαση για την επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων υπέγραψε ο δήμαρχος Ιωαννίνων Δημήτρης…

Ενδιαφέρουν 02 Ιουνίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόταση για δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στην Κέρκυρα

Η δημιουργία Κέντρων Καινοτομίας με έδρα την Κέρκυρα για την α’θμια και β’θμια εκπαίδευση της…