Άρθρο Localit 25 Μαΐου, 2012

Χρηματοδότηση 3,5 εκ. ευρώ για διακρατικά αθλητικά προγράμματα δήμων και ΜΚΟ

Μέχρι τέλος Ιουλίου οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για την προπαρασκευαστική δράση στον τομέα Αθλητισμού της Γενικής Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως ανακοινώνει με επείγον έγγραφό του το υπουργείο Εσωτερικών θα χρηματοδοτηθούν διακρατικά σχέδια και πρωτοβουλίες δημόσιων οργανισμών ή φορέων της κοινωνίας πολιτών. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να εντοπιστούν και να δοκιμαστούν κατάλληλα δίκτυα και ορθές πρακτικές στον χώρο του αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στην σχετική επιστολή του υπουργείου Εσωτερικών ο κύριος στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η προετοιμασία μελλοντικών δράσεων της Ε.Ε. στον εν λόγω τομέα με βάση το κεφάλαιο «Αθλητισμός» κατά την περίοδο 2014-2020 όπου υλοποιείται το «Erasmus για όλους». Οι σχετικές προτεραιότητες τέθηκαν στη λευκή βίβλο του 2007 για τον αθλητισμό.

Η σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα στηρίξει διακρατικά σχέδια στον χώρο του αθλητισμού, στους ακόλουθους τομείς:

  • καταπολέμηση του φαινομένου των «στημένων» αγώνων,
  • προώθηση της σωματικής άσκησης για την υποστήριξη της ενεργού γήρανσης,
  • ευαισθητοποίηση για αποτελεσματικά μέτρα προώθησης του αθλητισμού σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων,
  • κοινοί διασυνοριακοί αγώνες μαζικού αθλητισμού σε γειτονικές περιφέρειες και κράτη μέλη.  

Η αρμόδια για την εφαρμογή και τη διαχείριση της εν λόγω δράσης υπηρεσία της Επιτροπής είναι η μονάδα αθλητισμού της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι περιορίζονται σε δημόσιους οργανισμούς και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν νομική υπόσταση και  να έχουν την έδρα τους σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιλέξιμες προτάσεις

Βάσει της σχετική πρόσκλησης επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες προτάσεις:

  • προτάσεις που υποβάλλονται με τη χρήση του επίσημου εντύπου της αίτησης και συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του, πλήρως συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου·
  • προτάσεις που λαμβάνονται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων·
  • προτάσεις που αφορούν ενέργειες οι οποίες εκτελούνται στο σύνολό τους εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
  • προτάσεις στις οποίες περιλαμβάνεται διεθνικό δίκτυο με εταίρους από τουλάχιστον 5 κράτη μέλη της ΕΕ.  

Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τη συγκεκριμένη δράση είναι 3.500.000 ευρώ

Θα διατεθεί συγχρηματοδότηση της ΕΕ μέχρι

μέγιστου ποσοστού 60% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Τουλάχιστον το 20 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών πρέπει να καλυφθεί από ιδιωτική χρηματοδότηση από τρίτα μέρη. Οι δαπάνες για προσωπικό δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 50 % του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Οι συνεισφορές σε είδος δεν είναι αποδεκτές ως συγχρηματοδότηση. Ανάλογα με τον αριθμό και την ποιότητα των σχεδίων που θα υποβληθούν, η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην διαθέσει το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων.  Η έναρξη των έργων πρέπει να είναι μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2013 και 31 Μαρτίου 2013 και η ολοκλήρωσή τους όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου 2014.

Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν το αργότερο στις 31 Ιουλίου 2012 στη  διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Education and Culture — Unit E3

MADO 20/73

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών ή να επισκέπτονται τη σελίδα: http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/eac-s06-2012_en.htm

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους σχετικά με την ανωτέρω πρόσκληση στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: EAC-SPORT-PREPARATORY-ACTION@ec.europa.eu

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ρεπορτάζ 12 Αυγούστου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 Σε επιφυλακή ο μηχανισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης για τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Σε επιφυλακή βρίσκεται από σήμερα έως και το Δεκαπενταύγουστο το Αυτοτελές Τμήμα της Πολιτικής Προστασίας…

Ρεπορτάζ 12 Αυγούστου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στη Θάσο

Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί πλέον η φωτιά στη Θάσο. Με το πρώτο φως της…

Ρεπορτάζ 11 Αυγούστου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πυροσβεστική: Σε ύφεση η πυρκαγιά στη Θάσο

Συνολικά 61 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην χώρα, οι περισσότερες από τις οποίες,…