ΥΠΕΣ

 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
ΥΠΕΣ, Οικονομικά 16 Μαΐου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ε΄ κατανομή έτους 2022.
ΥΠΕΣ, Οικονομικά 11 Μαΐου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας με 7.000.000,00€, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020.
ΥΠΕΣ, Οικονομικά 10 Μαΐου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Β΄ Κατανομή από τους ΚΑΠ 2022 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.
ΥΠΕΣ, Οικονομικά 19 Απριλίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Απόδοση συμπληρωματικής κατανομής 57 εκ. € (ΚΑΠ 2022) , σε όλους τους Δήμους προς κάλυψη λειτουργικών  ή και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων.
ΥΠΕΣ, Οικονομικά 14 Απριλίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Δ΄ κατανομή έτους 2022.
ΥΠΕΣ, Οικονομικά 14 Απριλίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 1η, 2η και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2022.
ΥΠΕΣ 07 Απριλίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2022 – Υποβολή αιτήσεων – 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΥΠΕΣ, Κοινωνική Πολιτική - Απασχόληση 04 Απριλίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 107 του ν. 4876/2021 (αδειοδότηση των ήδη λειτουργούντων δημοτικών, παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών)
ΥΠΕΣ, Θεσμικά 31 Μαρτίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων
ΥΠΕΣ, Θεσμικά 31 Μαρτίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Έγκριση Προσλήψεων Προσωπικού στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τα Νομικά Πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων 2022/Δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης.
ΥΠΕΣ, Covid-19... 30 Μαρτίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19