ΥΠΕΝ

 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
ΥΠΕΝ 31 Οκτωβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η  Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος» διοργανώνει στις 3/11 και 14/11/2022  και ώρες 11.00-14.00 δύο  διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) με θέμα «Πόλεις και Κυκλική Οικονομία».
ΥΠΕΝ, Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία 07 Σεπτεμβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ενημέρωση για δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Μέτρα και διαδικασίες για τον έλεγχο της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων σε είδη της άγριας πανίδας – Συντονισμός συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων”
ΥΠΕΝ 02 Αυγούστου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας»
ΥΠΕΝ, Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία 25 Ιουλίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αντιμετώπιση αλληλεπιδράσεων ειδών της άγριας πανίδας- Διέλευση και παρουσία αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών μέσα από τον αστικό ιστό
ΥΠΕΝ 04 Ιουλίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022
ΥΠΕΝ, Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία 04 Μαΐου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΕΝ 05 Απριλίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Πόσιμο Νερό
ΥΠΕΝ, Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία 17 Δεκεμβρίου, 2020
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 – 2021) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ –...
ΥΠΕΝ, Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία 15 Δεκεμβρίου, 2020
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΝ – 2η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την Εφαρμογή Συστημάτων διαχείρισης νερού – Μονάδες Αφαλάτωσης

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021. Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία…

ΥΠΕΝ, Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία 01 Δεκεμβρίου, 2020
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – Πρόγραμμα “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ”
ΥΠΕΝ 23 Οκτωβρίου, 2020
Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
ΥΠΕΝ, Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία... 09 Απριλίου, 2020
3η Τροποποίηση για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ