31 Οκτωβρίου, 2022

Η  Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος» διοργανώνει στις 3/11 και 14/11/2022  και ώρες 11.00-14.00 δύο  διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) με θέμα «Πόλεις και Κυκλική Οικονομία».

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η παρουσίαση της έννοιας της «Κυκλικής Πόλης», με την παράθεση παραδειγμάτων «Κυκλικής Πόλης», και η παρουσίαση των τομέων, μεθόδων και εργαλείων παρέμβασης και δεικτών αξιολόγησης των κυκλικών παρεμβάσεων σε επίπεδο πόλης.  

Tα σεμινάρια απευθύνονται, κατά κύριο λόγο, σε ΟΤΑ Α’ βαθμού & Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, όπως οι ΔΕΥΑ και οι ΦΟΔΣΑ. Σε αυτά καλούνται να συμμετάσχουν Αντιδήμαρχοι, Στελέχη των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος/Καθαριότητας,  Τεχνικών Υπηρεσιών κ.λπ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν άμεσα δήλωση δωρεάν συμμετοχής διαδικτυακά ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (03/11/2022) :https://livewebinar.com/853-595-936/ec22d2007e42dc578ea86efdecc40436

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (14/11/2022):https://livewebinar.com/912-425-658/6e8323e467d3c4e2baefd6a3c0e50326

Για το πλήρες πρόγραμμα δείτε το συνημμένο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΕΝ, Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία 07 Σεπτεμβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ενημέρωση για δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Μέτρα και διαδικασίες για τον έλεγχο της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων σε είδη της άγριας πανίδας – Συντονισμός συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων”
ΥΠΕΝ 02 Αυγούστου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας»
ΥΠΕΝ, Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία 25 Ιουλίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αντιμετώπιση αλληλεπιδράσεων ειδών της άγριας πανίδας- Διέλευση και παρουσία αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών μέσα από τον αστικό ιστό