Βουλη των Ελληνων

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
Άλλοι φορείς 11 Οκτωβρίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τροπολογία – Προσθήκη του ΥΠΕΣ στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Βουλή των Ελλήνων, Θεσμικά 23 Σεπτεμβρίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο με τίτλο “Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του”
Βουλή των Ελλήνων, Θεσμικά 28 Ιουλίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσθήκη – Τροπολογία του ΥΠΕΣ στο σχέδιο νόμου του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης “Εκσυγχρονισμός Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης.”
Βουλή των Ελλήνων, Περιβάλλον - Χωροταξία 23 Ιουλίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο “Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Διαχείρισης Αποβλήτων”
Βουλή των Ελλήνων, Θεσμικά... 05 Ιουνίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Απόσπασμα από τα επίσημα Πρακτικά της Συνεδρίασης της Βουλής της 2 Ιουνίου 2021, στην οποία ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου : «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις»