23 Ιουλίου, 2021

Ψηφισθέν Νομοσχέδιο “Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Διαχείρισης Αποβλήτων”

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Άλλοι φορείς 11 Οκτωβρίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τροπολογία – Προσθήκη του ΥΠΕΣ στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Βουλή των Ελλήνων, Θεσμικά 23 Σεπτεμβρίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο με τίτλο “Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του”
Βουλή των Ελλήνων, Θεσμικά 28 Ιουλίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσθήκη – Τροπολογία του ΥΠΕΣ στο σχέδιο νόμου του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης “Εκσυγχρονισμός Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης.”