28 Δεκεμβρίου, 2016

2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Urban Innovative Actions

Κύριος στόχος της Πρωτοβουλίας UIA είναι να παράσχει στις αστικές αρχές σε όλη την Ευρώπη χώρο και πόρους προκειμένου να δοκιμάσουν τολμηρές και μη αποδεδειγμένες ιδέες που αντιμετωπίζουν διασυνδεδεμένες προκλήσεις, καθώς και να πειραματιστούν όσον αφορά τρόπους με τους οποίους μπορούν οι ιδέες αυτές να ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα της πραγματικής ζωής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρωτοβουλίας UIA από το ΕΤΠΑ ανέρχεται σε περίπου 372 εκατομμύρια ευρώ.

Τα έργα UIA θα επιλεγούν μέσω ετήσιων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων από το 2015 έως το 2020 επί ενός ή περισσότερων θεμάτων που θα προτείνει η Επιτροπή. Κάθε δράση μπορεί να λάβει συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ ύψους έως 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο πρέπει να υλοποιείται εντός μέγιστης περιόδου 3 ετών.

Επιλέξιμες να υποβάλλουν πρόταση χρηματοδότησης είναι οι ακόλουθες αρχές:

a. Οιαδήποτε αστική αρχή τοπικής διοικητικής μονάδας οριζόμενη, ανάλογα με τον βαθμό αστικοποίησης, ως πόλη, κωμόπολη ή προάστιο και που περιλαμβάνει τουλάχιστον 50.000 κατοίκους

b. Κάθε ένωση ή ομάδα αστικών αρχών τοπικών διοικητικών μονάδων που καθορίζεται, ανάλογα με τον βαθμό αστικοποίησης, ως πόλη, κωμόπολη ή προάστιο και που περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον 50.000 κατοίκους. Στην κατηγορία αυτή μπορεί να περιλαμβάνονται διασυνοριακές ενώσεις ή ομάδες, ενώσεις ή ομάδες από διάφορες περιφέρειες και/ή κράτη μέλη

Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν προτάσεις έργων που άπτονται των ακόλουθων θεμάτων:

Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων

Κυκλική οικονομία

Βιώσιμη αστική κινητικότητα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €50.000.000

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο δικτυακό τόπο της πρόσκλησης

http://www.uiainitiative.eu/en/callproposals

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 80%

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 14 Απριλίου 2017

ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ :

Θεοδώρα Ζαχαριά

email : thzachar@gmail.com

τηλ. : 2103250300

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Helpdesk-Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα 20 Σεπτεμβρίου, 2017
Πρόσκληση “Ensure the highest level of protection of privacy and personal data” (REC-RDAT-TRAI-AG-2017) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ»

Σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της επιτροπής Juncker, η μεταρρύθμιση της προστασίας δεδομένων αποτελεί…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Helpdesk-Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα 20 Σεπτεμβρίου, 2017
1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συνήθη έργα (standard projects) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENI Med 2014-2020»

Ο γενικός στόχος του ENI CBC MED 2014-2020 είναι η προώθηση της δίκαιης, ισότιμης και…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Helpdesk-Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα 20 Σεπτεμβρίου, 2017
Πρόσκληση “Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime” (JUST-JACC-AG-2017) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δικαιοσύνη»

Οι στόχοι αυτής της πρόσκλησης είναι: Α) συμβολή στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του ποινικού…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ