Άρθρο Localit 08 Μαρτίου, 2024

Υποχρεωτική η επικαιροποίηση του Μητρώου ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων των δήμων και περιφερειών

Η αποστολή στο υπουργείο Εσωτερικών των επικαιροποιημένων πινάκων  πρέπει να γίνει μέχρι την 5η Απριλίου 2024

Για την είπραξη οποιουδήποτε χρηματικού ποσού από δημόσιο φορέα, τα ΝΠΔΔ και οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τη βεβαίωση καταχώρισής του στο Μητρώο

Οι δήμοι και οι περιφέρειες οφείλουν να αποστέλλουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στοιχεία όλων ανεξαιρέτως των ΝΠΔΔ και των επιχειρήσεών τους, τα οποία στη συνέχεια καταχωρούνται στα αντίστοιχα Μητρώα – «Μητρώο νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (νπδδ)» και «Μητρώο επιχειρήσεων» των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού – που τηρούνται στα Τμήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων των Διευθύνσεων Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική Εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών  τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων και περιφερειών, προκειμένου να εισπράξουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από φορέα του δημοσίου, υποχρεούνται να προσκομίζουν τη σχετική βεβαίωση καταχώρισής τους στο τηρούμενο από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μητρώο.

Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις των δήμων και των περιφερειών, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε δημόσιο διαγωνισμό ή να εισπράττουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από φορέα του δημόσιου τομέα, αν δεν υποβάλλουν, μαζί με τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά, τη βεβαίωση καταχώρησης στο Μητρώο.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται επίσης ότι  οι δήμοι και περιφέρειες οφείλουν να αποστέλλουν αμελλητί μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους τα επικαιροποιημένα στοιχεία των ΝΠΔΔ και των επιχειρήσεών τους και μετά τον έλεγχο της πληρότητας και την καταχώριση τους,  η αρμόδια υπηρεσία να εκδίδει τη σχετική βεβαίωση.

Η επικαιροποίηση των στοιχείων και η έκδοση των αντίστοιχων βεβαιώσεων, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, είναι υποχρεωτική και ανεξάρτητη από την υποχρέωση ενημέρωσης του Μητρώου, για τυχόν τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Τέλος η αποστολή στο υπουργείο, των επικαιροποιημένων πινάκων των δύο Μητρώων πρέπει να γίνει μέχρι την 5 η Απριλίου 2024.

Εγκύκλιος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Υπουργείο Εσωτερικών 23 Μαΐου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Θ. Λιβάνιος: Αμέσως μετά τις εκλογές ξεκινά ο διάλογος για τον νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης

Σύντομα θα λειτουργήσει η αυτοτελής υπηρεσία εποπτείας της Αυτοδιοίκησης Αμέσως μετά τις εκλογές το υπουργείο…

Υπουργείο Εσωτερικών 15 Μαΐου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ο «οδικός χάρτης» για την επιστολική ψήφο από το υπουργείο Εσωτερικών

Αναλυτικό οδηγό με τη μορφή 14 + 1 σύντομων ερωτήσεων – απαντήσεων εξέδωσε το υπουργείο…

Υπουργείο Εσωτερικών 15 Μαΐου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Β. Χαραλαμπογιάννη: Το επόμενο διάστημα θα απορροφηθούν οι 6.000 επιτυχόντες του ΑΣΕΠ για τα ετη 2022-2024

«Το επόμενο διάστημα θα απορροφηθούν  οι 6.000 υπάλληλοι από τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για…