Άρθρο Localit 07 Ιανουαρίου, 2022

ΥΠΕΣ: Συγκροτήθηκε επιτροπή παραλαβής για την αξιολόγηση και ένταξη έργων στο “Αντώνης Τρίτσης”

Τη σύσταση και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής για την αξιολόγηση και ένταξη πράξεων προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τα εξής τακτικά μέλη:

  1. Βασίλειος Σταμάτης, υπάλληλος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρος,
  2. Ελευθέριος Παπαβασιλόπουλος, υπάλληλος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής, του Υπουργείου Εσωτερικών, ως μέλος,
  3. Ιωάννα Πρίφτη, υπάλληλος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής, του Υπουργείου Εσωτερικών, ως μέλος.

Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι:

  1. Χρυστάλλα Χαραλάμπους, υπάλληλος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής, του Υπουργείου Εσωτερικών, ως αναπληρώτρια Πρόεδρος, 2. Θεόδωρος Δράκος, υπάλληλος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής, του Υπουργείου Εσωτερικών, ως αναπληρωματικό μέλος,
  2. Αθηνά Σταυρινούδη, υπάλληλος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής, του Υπουργείου Εσωτερικών, ως αναπληρωματικό μέλος. Χρέη γραμματέα θα ασκεί το τρίτο μέλος της Επιτροπής.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση «η Επιτροπή Παραλαβής για τη σύμβαση γενικών υπηρεσιών, παραλαμβάνει τα παραδοτέα, στο πλαίσιο της σύμβασης του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) ως προς την αξιολόγηση και ένταξη πράξεων προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ.), διενεργεί τους απαιτούμενους ελέγχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και συντάσσει πρωτόκολλα προσωρινής ή οριστικής παραλαβής, όπως περιγράφεται στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) και ειδικότερα στα άρθρα 219 επόμενα αυτού και 221, τα οποία υποβάλλει εις τριπλούν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Υπουργείου Εσωτερικών. Το έργο της ανωτέρω Επιτροπής θα διεκπεραιώνεται σε ώρες, εντός ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων − μελών της, και η συγκρότηση και λειτουργία του συλλογικού οργάνου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», καθώς και του άρθρου 221Α του Ν.4412/2016. H θητεία της Επιτροπής Παραλαβής για τη σύμβαση γενικών υπηρεσιών λήγει με την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Υπουργείο Εσωτερικών 19 Μαΐου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Το νέο σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής παρουσίασε ο Μ. Βορίδης

Το νέο σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης,…

Υπουργείο Εσωτερικών 18 Μαΐου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: 8,7 εκ. ευρώ σε 47 δήμους για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από φυσικές καταστροφές

Με συνολικό ποσό ύψους 8.710.000 ευρώ χρηματοδοτούνται 47 δήμοι (και νομικά πρόσωπα αυτών) και 1…

Υπουργείο Εσωτερικών 16 Μαΐου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προκηρύχθηκε ο 29ος Εισαγωγικός Διαγωνισμός της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Προκηρύχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ο 29ος Εισαγωγικός Διαγωνισμός της…