Άρθρο Localit 03 Νοεμβρίου, 2022

ΥΠΕΣ: Προϋποθέσεις και διαδικασία θέσης σε αργία και έκπτωσης αιρετών (Εγκύκλιος)

Διευκρινιστική Εγκύκλιο αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιβολής των διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης σε αιρετούς εκπρόσωπους της αυτοδιοίκησης, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών

Η εγκύκλιος είναι κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 236 και 236Α του ν. 3852/2010, όπως αυτές ερμηνεύτηκαν από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και τις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο  η θέση σε αργία, βάσει του άρθρου 236Α του ν. 3852/ 2010, επιβάλλεται στους αιρετούς εκπροσώπους της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης στις εξής περιπτώσεις:

  1. έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου, για τα πλημμελήματα που αναφέρονται περιοριστικά στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 και τα οποία είναι τα εξής: παραχάραξη (κιβδηλεία), πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, λαθρεμπορία καθώς και για παράβαση καθήκοντος, εφόσον κατά τη διάπραξη του τελευταίου αυτού αδικήματος προκαλείται οικονομική βλάβη στο δήμο, στην περιφέρεια ή στα νομικά τους πρόσωπα. Η καταδίκη για απόπειρα τέλεσης πλημμελήματος επισύρει, κατ’ αντιστοιχία των οικείων προϋποθέσεων, το διοικητικό μέτρο της αργίας αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α12 .
  2. έκδοσης πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης για κακούργημα.
  • αμετάκλητης παραπομπής για κακούργημα, εφόσον έχουν επιβληθεί σε βάρος του αιρετού περιοριστικοί όροι ή προσωρινή κράτηση.

Για την επιβολή του διοικητικού μέτρου στην περίπτωση iii, πρέπει να συντρέξουν, ταυτόχρονα, αθροιστικά και οι δύο προϋποθέσεις, δηλαδή:

  • αμετάκλητη παραπομπή του αιρετού για κακούργημα (με αμετάκλητο βούλευμα ή κλητήριο θέσπισμα) με ταυτόχρονη ισχύ και περιοριστικών όρων ή προσωρινής κράτησης σε βάρος του παραπεμπόμενου. Οι περιοριστικοί όροι ή η προσωρινή κράτηση μπορεί:
  • είτε να ίσχυαν κατά το χρόνο που το παραπεμπτικό βούλευμα ή το κλητήριο θέσπισμα κατέστη αμετάκλητο,
  • είτε να επιβλήθηκαν, αφού η παραπομπή κατέστη αμετάκλητη και μέχρι τη λήξη της υποδικίας (με την έκδοση καταδικαστικής απόφασης σε πρώτο βαθμό ή με την έκδοση τελεσίδικης αθωωτικής απόφασης).

Σημειώνεται ότι για την επιβολή του διοικητικού μέτρου, σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, είναι αδιάφορο αν το κακούργημα σχετίζεται ή όχι με την άσκηση των καθηκόντων του αιρετού ή αν έχει διαπραχθεί σε προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο, αρκεί ο ίδιος αιρετός να έχει εκλεγεί εν τω μεταξύ, κατά τη στιγμή επιβολής του διοικητικού μέτρου της αργίας, σε οποιοδήποτε αξίωμα της αυτοδιοίκησης. Τέλος, στην περίπτωση θέσης σε αργία λόγω αμετάκλητης παραπομπής για κακούργημα (εφόσον έχουν επιβληθεί σε βάρος του παραπεμπόμενου περιοριστικοί όροι ή προσωρινή κράτηση και για όσο χρόνο διαρκούν οι περιοριστικοί όροι ή η προσωρινή κράτηση), δεν απαιτείται ο αιρετός να είχε την ιδιότητα του αιρετού κατά το χρόνο που η παραπομπή κατέστη αμετάκλητη, αλλά αρκεί να την απέκτησε κατά τη διάρκεια της υποδικίας.

Η απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί θέσεως σε αργία αιρετού, εκδίδεται ακόμη και αν η εκτέλεση της ποινής έχει ανασταλεί.

Η διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου κρατικού οργάνου, με την οποία ο αιρετός τίθεται σε αργία, έχει αναδρομικό χαρακτήρα και ανατρέχει σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσής της, δηλαδή στο χρονικό σημείο που συνέτρεξαν στο πρόσωπο του αιρετού οι προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις, όπως αυτές αναλύονται στην προηγούμενη ενότητα. Ειδικότερα, η ισχύς του διοικητικού μέτρου της αργίας και η αποχή του αιρετού από τα καθήκοντά του, ανατρέχει:

Για τα πλημμελήματα, στην ημερομηνία κατά την οποία η σχετική καταδικαστική απόφαση κατέστη τελεσίδικη.

Για τα κακουργήματα:

  1. στην περίπτωση πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης, στην ημερομηνία δημοσίευσης της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης.
  2. στην περίπτωση αμετάκλητης παραπομπής για κακούργημα :

α) είτε στο χρόνο που το παραπεμπτικό βούλευμα ή το κλητήριο θέσπισμα κατέστη αμετάκλητο, στην περίπτωση που ήταν ήδη σε ισχύ οι περιοριστικοί όροι ή η προσωρινή κράτηση,

β) είτε στο χρόνο που επιβλήθησαν οι περιοριστικοί όροι ή η προσωρινή κράτηση, στην περίπτωση που αυτοί επιβλήθησαν, αφού η παραπομπή κατέστη αμετάκλητη και μέχρι τη λήξη της υποδικίας (εφόσον διατηρούνται οι περιοριστικοί όροι ή η προσωρινή κράτηση). Ο αναδρομικός, ωστόσο, χαρακτήρας της διαπιστωτικής πράξης δεν μπορεί να επεκταθεί σε προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο.

Εγκύκλιος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Υπουργείο Εσωτερικών 27 Ιανουαρίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εγκύκλιος ΥΠΕΣ για την επιστροφή αρμοδιοτήτων στα δημοτικά συμβούλια, σε συμμόρφωση στην απόφαση του ΣτΕ

Με Εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει για τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που επήλθαν…

Υπουργείο Εσωτερικών 25 Ιανουαρίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: 1,1 εκατ. ευρώ οι δαπάνες μισθωμάτων κτηρίων το 2023

Το συνολικό ποσό του 1.162.000 ευρώ θα διαθέσει από τον προϋπολογισμό του το υπουργείο Εσωτερικών…

Υπουργείο Εσωτερικών 25 Ιανουαρίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
42 εκ. ευρώ στους δήμους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων

Το συνολικό ποσό ύψους 42 εκ. ευρώ κατανέμεται  σε όλους τους δήμους για την  κάλυψη…