Άρθρο Localit 01 Σεπτεμβρίου, 2022

ΥΠΕΣ: Προγραμματισμός προσλήψεων συμβασιούχων σε δήμους και περιφέρειες

Ο αριθμός των συμβασιούχων δεν θα ξεπερνά το ανώτατο όριο προσλήψεων του έτους 2022

 

Εγκύκλιο για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης για το έτος 2023.

Η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων χωρίζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση άνοιξε στις 30 Αυγούστου έως και 12 Σπετεμβρίου, ενώ η δεύτερη φάση  από 13-9-2022 έως 19-9-2022.

Σε ότι αφορά τους δήμους και τις περιφέρειες καλούνται να καταχωρήσουν και να υποβάλουν στην σχετική εφαρμογή αίτημα προς το υπουργείο Εσωτερικών, «τόσο για τον ίδιο το φορέα τους, όσο και για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους που είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης και επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα για την πρόσληψη προσωπικού που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 25 του ν.4829/2021, ως «εποπτεύων» αυτών φορέας. Για τις ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ και τους συνδέσμους ΟΤΑ, ως εποπτεύων αυτών φορέας, και άρα αρμόδιος για την καταχώριση των αιτημάτων τους στην εφαρμογή, έχει τεθεί είτε ο Δήμος της έδρας τους είτε η Περιφέρεια, όταν πρόκειται για «εποπτευόμενο» από αυτή νομικό πρόσωπο».

Δήμοι και περιφέρειες καλούνται να κάνουν «συνετή και ρεαλιστική εκτίμηση των αναγκών τους, με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις άμεσες προτεραιότητες τους κατά την υποβολή των αιτημάτων τους».

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των αιτημάτων θα αξιολογηθεί εντός του ανώτατου ορίου προσλήψεων που θα εγκριθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ.25 του ν.4829/2021 στην τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου 2022 και δεν θα ξεπερνά το ανώτατο όριο προσλήψεων του έτους 2022.

Στην εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι το εποχικό προσωπικό των δήμων και περιφερειών και των νομικών προσώπων αυτών (ναυαγοσώστες, πυροπροστασία, προσωπικό δημοτικών κατασκηνώσεων) δεν συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο στρατηγικό προγραμματισμό.

Αναλυτικά η Εγκύκλιος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Υπουργείο Εσωτερικών 25 Νοεμβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σε ισχύ το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση

Με στόχο την ενίσχυση της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στο Δημόσιο, τέθηκε σε εφαρμογή από…

Υπουργείο Εσωτερικών 11 Νοεμβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η τακτική επιχορήγηση των δήμων το 2023 αυξάνεται κατά 113,5 εκ. ευρώ

Η τακτική επιχορήγηση των δήμων  (ΚΑΠ) για το 2023 θα αυξηθεί κατά 113, 5 εκ.…

Υπουργείο Εσωτερικών 08 Νοεμβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: Κατανομή 8ης τακτικής επιχορήγησης στους δήμους ύψους 115 εκ. ευρώ

Το ποσό των 115 εκατ. ευρώ κατανέμεται σε όλους τους δήμους της χώρας ως όγδοη…