Άρθρο Localit 22 Δεκεμβρίου, 2022

ΥΠΕΣ: Έως 31/12/23 οι αιτήσεις δήμων για χρηματοδότηση καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023  η προθεσμία για την υποβολή από τους δήμους αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»  για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα  με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στ. Πέτσα η Πρόσκληση Χ για την υποβολή αιτήματος Χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» τροποποιείται ως εξής:

Η Ενότητα 3.

«ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» ,

αντικαθίσταται ως εξής:

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των δικαιούχων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 42256/3.6.2019 (ΑΔΑ: 66Δ1465ΧΘ7-ΧΒΣ) Πρόσκληση Χ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. Η Τροποποίηση της Πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Υπουργείο Εσωτερικών 19 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συνάντηση ΠΟΠ -ΟΤΑ με ΥΠΕΣ – Τα αιτήματα που κατέθεσαν

Υπόμνημα με τα αιτήματά της κατέθεσε η Πανελληνία Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησς (ΠΟΠ-ΟΤΑ), στον…

Υπουργείο Εσωτερικών 15 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: 36,5 εκ. ευρώ στους δήμους για μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας σχολείων

Το συνολικό ποσό 36.552.635,94 ευρώ κατανέμεται  σε 328 δικαιούχους δήμους  για την κάλυψη των δαπανών…

Υπουργείο Εσωτερικών 12 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Β. Σπανάκης: «Νέοι Πρότυποι Κανονισμοί Λειτουργίας για τα Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια»

Οι νέοι, Πρότυποι Κανονισμοί Λειτουργίας των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων βρίσκονται σε διαβούλευση με τα…