Άρθρο Localit 23 Μαρτίου, 2023

Μελέτη για το έργο «Δράσεις προστασίας των υδάτων Δήμου Αμυνταίου»

Μελέτη για το έργο  «Δράσεις προστασίας των υδάτων Δήμου Αμυνταίου», ξεκινά στον Δήμο, μετά  την υπογραφή της σχετικής σύμβασης  προϋπολογισμού 215.050 €, από τον δήμαρχο  Άνθιμο Μπιτάκη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου σύμπραξης.

Όπως ενημερώνει διεξοδικά ο Δήμος Αμυνταίου,  στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Οδηγία – Πλαίσιο για  τα Νερά), η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο και σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ Δυτικής Μακεδονίας που αποτελεί το βασικό εργαλείο για την επίτευξη της ολοκληρωμένης προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί δράσεις και ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, όπως η παρούσα μελέτη, η οποία θα γίνει για πρώτη φορά στο Δήμο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ειδικών υδρογεωλογικών μελετών όπως έχουν οριστεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων.

Αντικείμενο της  σύμβασης μελέτης αποτελεί ο καθορισμός των ζωνών προστασίας των σημείων (ή πεδίων) υδροληψίας που εξυπηρετούν δίκτυα ύδρευσης τα οποία λειτουργεί ο Δήμος Αμυνταίου.

Ειδικότερα, η μελέτη περιλαμβάνει δράσεις καθορισμού και οριοθέτησης ζωνών ή/και μέτρων προστασίας (εάν αυτά απαιτηθούν) σημείων υδροληψίας ύδατος, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα, βάσει του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09).

Στόχοι της μελέτης είναι:

  • Ο προσδιορισμός των ζωνών προστασίας κάθε υδροσημείου υδροληψίας από τον Δήμο Αμυνταίου
  • Η ανάπτυξη ενός αντικειμενικού συστήματος συλλογής υδρογεωλογικών και υδρολογικών πληροφοριών, η επεξεργασία τους και αξιοποίησή τους μέσω ενός μοντέλου διαχείρισης των υδατικών πόρων με σκοπό τον εντοπισμό των προβλημάτων και των τάσεων στο υδατικό ισοζύγιο
  • Ο συντονισμός των διαφόρων δράσεων με στόχο την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων σε μία περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως: ποικιλία υπόγειων υδροφορέων (καρστικοί, πορώδεις σε κοκκώδη πετρώματα, υδροφορείς σε διαρρηγμένα πετρώματα), ποιοτικά προβλήματα του υπόγειου νερού, ελλειμματικό ισοζύγιο νερών κατά τόπους, πιθανή αέρια ρύπανση, κ.λπ
  • Η αντικειμενική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων, των επιχειρήσεων και των κατοίκων της περιοχής για τα υπάρχοντα προβλήματα και τις προτεινόμενες λύσεις, με σκοπό τη συμμετοχή τους στην επίτευξη των στόχων

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου τόνισε ότι «ο καθορισμός των ζωνών προστασίας θα συντελέσει στην προστασία των υδατικών πόρων, πηγών και γεωτρήσεων, από την εξωτερική ρύπανση, την αειφόρο διαχείριση των υπογείων υδατικών πόρων, καθώς και την τροφοδοσία με επαρκές και ασφαλές πόσιμο νερό των κατοίκων του Δήμου Αμυνταίου που είναι το τελικό ζητούμενο. Επιπρόσθετα, και σύμφωνα με τις ζώνες προστασίας που θα ορισθούν, θα προταθούν έργα και εργαλεία για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υπόγειων υδατικών συστημάτων της περιοχής. Επίσης υπογραμμίζω ότι τα αποτελέσματα της μελέτης θα ακολουθήσει Δημόσια Διαβούλευση με τη συμμετοχή όλων των Φορέων και Πολιτών της περιοχής ώστε να ενημερωθούν όλοι και να συμμετέχουμε όλοι μαζί στη διαφύλαξη του σημαντικότερου αγαθού στη ζωή μας που είναι το Νερό που πίνουμε».

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ενδιαφέρουν 01 Ιουνίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συντηρούνται και βελτιώνονται οι ποδηλατόδρομοι Λίμνης Πλαστήρα

Στην συντήρηση και βελτίωση των ποδηλατοδρόμων στις Δημοτικές Ενότητες Νεβρόπολης Αγράφων και Πλαστήρα, προχωρά ο…

Ενδιαφέρουν 01 Ιουνίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ξεκινάει η ανάπλαση του Ποταμού Αντικυθήρων

Τη σύμβαση κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Ποταμού Αντικυθήρων και συνοδευτικές εργασίες», που…

Ενδιαφέρουν 01 Ιουνίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ορκωμοσία υπαλλήλων του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” του Δήμου Θηβαίων

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 1η Ιουνίου, η επίσημη ορκωμοσία των μόνιμων υπαλλήλων του προγράμματος «Βοήθεια στο…