Άρθρο Localit 11 Απριλίου, 2023

Τροπολογία ΥΠΕΣ: Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης για ένα θέμα από το δημοτικό συμβούλιο, αρμόδιες για λήψη απόφασης οι επιτροπές του δήμου

Για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, αναγόμενους στην ομαλή λειτουργία των ΟΤΑ, εάν μετά από δύο συνεδριάσεις των δημοτικών ή των περιφερειακών συμβουλίων διαπιστώνεται αδυναμία λήψης απόφασης για ένα θέμα, λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης πλειοψηφίας, το θέμα παραπέμπεται για συζήτηση και λήψη απόφασης στην οικονομική επιτροπή ή την επιτροπή ποιότητας ζωής ανάλογα με το αντικείμενο του θέματος.

Τα παραπάνω προβλέπει ρύθμιση (άρθρο 11), η οποία περιλαμβάνεται σε  Τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση:

Με τον ν. 5013/2023 (Α΄ 12) και σε συμμόρφωση με την υπ’ αρ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανατέθηκε εκ νέου α) στα δημοτικά συμβούλια η μεγάλη πλειοψηφία των αρμοδιοτήτων των οικονομικών επιτροπών και των επιτροπών ποιότητας ζωής των δήμων και β) στα περιφερειακά συμβούλια πλειάδα κρίσιμων αρμοδιοτήτων των οικονομικών επιτροπών των περιφερειών. Με την ως άνω απόφαση κρίθηκε ότι είναι κατ΄ αρχήν συνταγματικώς ανεκτή, για την επίτευξη, κατά την κρίση του νομοθέτη, του σκοπού της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας  των οργάνων διοικήσεως των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, η μεταφορά σημαντικών αρμοδιοτήτων στις οικονομικές επιτροπής και τις επιτροπές ποιότητας ζωής. Ήδη, μετά την παρέλευση τριών μηνών από την ψήφιση του ανωτέρω νόμου, έχουν ανακύψει σημαντικά προβλήματα λειτουργίας των ΟΤΑ, λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης πλειοψηφίας για τη λήψη απόφασης επί συγκεκριμένων, κρίσιμων για τη λειτουργία των ΟΤΑ θεμάτων, ακόμη και μετά από πολλές συνεδριάσεις των οικείων δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων. Συνεπώς, παρίσταται ανάγκη νομοθετικής παρέμβασης για την άρση των διαπιστωθέντων αδιεξόδων. Όπως άλλωστε κρίθηκε στην ανωτέρω απόφαση του ΣτΕ, μια τέτοια ρύθμιση, δικαιολογείται, για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, αναγόμενους στην ομαλή λειτουργία των ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα το άρθρο 11 προβλέπει τα εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Υπουργείο Εσωτερικών 13 Ιουνίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: Έγκριση πρόσληψης 257 ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα  σε ΝΠΙΔ ΟΤΑ

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών η  πρόσληψη διακοσίων πενήντα επτά (257) ατόμων σε ΝΠΙΔ Δήμων…

Υπουργείο Εσωτερικών 11 Ιουνίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: Μέτρα προστασίας των δημοσίων υπαλλήλων και ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών κατά τις ημέρες του καύσωνα

Μέτρα προστασίας των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς ο τρόπος λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, από σήμερα  Τρίτη…

Υπουργείο Εσωτερικών 06 Ιουνίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: 30 εκατ € στους δήμους της χώρας για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

Ποσό ύψους 30 εκατ. ευρώ, κατανέμει  στους δήμους της χώρας το υπουργείο Εσωτερικών από τους…