16 Ιανουαρίου, 2024

Συνεδρίαση ΔΣ ΚΕΔΕ, αύριο Τετάρτη 17/01/24

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ συνεδριάζει διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή), αύριο Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:00, στα γραφεία της ΚΕΔΕ (Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 3ος όροφος).

 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

 1. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ,κ. Λάζαρο Κυρίζογλου – Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.
 2. Ενημέρωση σχετικά με:

(α)     Την πρόταση του Παρατηρητηρίου Οικονομικών των Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ. μείωσης του ποσοστού παρακράτησης από 2%  σε 1% της τακτικής επιχορήγησης των ΚΑΠ, για την χρηματοδότηση του Λογαριασμού Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.

Εισηγητήςκ. Ι. Μουράτογλου, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών των Ο.Τ.Α.

(β)     Το τέλος ταφής.

Εισηγητές:   κ. Λ. Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

 κ. Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών & Διαφάνειας

 κα Θ. Αλεξίου, Προϊσταμένη Νομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ

 1. Τέλη σύνδεσης με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου που επιβαρύνουν τους καταναλωτές από 1/1/2024.

Εισηγητήςκ. Λ. Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ΚΥΑ 1209 (ΦΕΚ 7332 ΤΕΥΧΟΣ Β’ 22-12-23) με θέμα: Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α’ 136) καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την είσπραξη των εν λόγω τελών.

Εισηγητήςκ. Ι. Μουράτογλου, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών των Ο.Τ.Α.

 1. Πρόταση τροποποίησης της ΚΥΑ 2/9844/ΔΕΠ/2023 – ΦΕΚ 1077/Β/24-2-2023 με τίτλο: «Καθορισμός αποδοχών του καλλιτεχνικού προσωπικού παραστατικών τεχνών θεάτρου, χορού και κινηματογράφου το οποίο απασχολείται ή προσλαμβάνεται στους Ο.Τ.Α. και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)».

Εισηγητήςκ. Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών & Διαφάνειας

 1. Ορισμός εκπροσώπων.

Εισηγητήςκ. Λ. Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

 1. Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου.

Εισηγήτρια:   κα Δ. Λουκάκη, Αν. Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

 1. Έγκριση Πρωτογενών Αιτημάτων έτους 2024.

Εισηγητήςκ. Δ. Θεοδώρου, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικής Διεύθυνσης

 1. Έγκριση Μελέτης για την Παροχή υλικοτεχνικής Υποστήριξη της ΚΕΔΕ στην Υλοποίηση θεματικών και ετήσιων συνεδρίων καθώς και λοιπών εκδηλώσεων.

Εισηγητήςκ. Δ. Θεοδώρου, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικής Διεύθυνσης

 1. Έγκριση όρων Διακήρυξης για την Παροχή υλικοτεχνικής Υποστήριξης της ΚΕΔΕ στην Υλοποίηση θεματικών και ετήσιων συνεδρίων καθώς και λοιπών εκδηλώσεων.

Εισηγητήςκ. Δ. Θεοδώρου, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικής Διεύθυνσης

 1. Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών για την «Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής αιρετών, στελεχών και συνεργατών της ΚΕΔΕ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για το έτος 2024».

Εισηγητήςκ. Δ. Θεοδώρου, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικής Διεύθυνσης

 1. Τροποποίηση του άρθρου 4 της από 30/11/2023 Σύμβασης μεταξύ της ΚΕΔΕ και της εταιρείας «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε» που αφορά στην παράταση της χρονικής διάρκειας.

Εισηγητήςκ. Δ. Θεοδώρου, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικής Διεύθυνσης

 1. Αποδοχές Προσφορών.

Εισηγητήςκ. Δ. Θεοδώρου, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικής Διεύθυνσης

 1. Έγκριση κάλυψης Δαπανών.

Εισηγητήςκ. Δ. Θεοδώρου, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικής Διεύθυνσης

 1. Έγκριση κάλυψης ακυρωτικών Δαπανών.

Εισηγητήςκ. Δ. Θεοδώρου, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικής Διεύθυνσης

 1. Έγκριση μετακινήσεων.

Εισηγήτρια:   κα Δ. Λουκάκη, Αν. Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

 1. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ, www.kede.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 22 Φεβρουαρίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η ΚΕΔΕ χαιρετίζει την απόφαση της Βουλής για τη σύσταση Υποεπιτροπών Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών

Λάζαρος Κυρίζογλου, πρόεδρος ΚΕΔΕ: Ιστορική απόφαση που δικαιώνει το πάγιο αίτημα της Αυτοδιοίκησης για ειδική…

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου ... 13 Φεβρουαρίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΕΔΕ και 164 δήμοι κατέθεσαν στο ΣτΕ αίτηση ακύρωσης του τέλους ταφής

Λ. Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Προσφύγαμε στο ΣτΕ προκειμένου να αρθεί ένα άδικο και αντισυνταγματικό μέτρο…

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 12 Φεβρουαρίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, Τρίτη 13 Φεβρουαρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ συνεδριάζει αύριο Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11.00. Η…