Άρθρο Localit 10 Ιουλίου, 2024

Σε εφαρμογή το «Μητρώο Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού»

Τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή «Μητρώο Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού»,  η οποία εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 του ν.4940/2022 (Α’ 112) και σε συνέχεια της αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/32/οικ.6878/20.4.2024 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2588/2023) – αναφορικά με τη σύσταση και τήρηση Μητρώου Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης.

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν – κατόπιν αίτησης – οι υπάλληλοι για τους οποίους πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

  • Είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι
  • Ανήκουν στις κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
  • Ανήκουν οργανικά σε Υπουργεία ή σε αυτοτελείς Υπηρεσίες ή σε Ανεξάρτητες Αρχές ή Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού
  • Έχουν Α’ βαθμό
  • Έχουν πενταετή κατ’ ελάχιστο πραγματική δημόσια υπηρεσία
  • Διαθέτουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του άρθρου 19 του ν. 4940/2022.

Δεν εγγράφονται στο Μητρώο υποψήφιοι, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα της παρ. 2 του άρθρου 3 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Θα ακολουθήσει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών με την οποία θα δοθούν οδηγίες προς τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού ή Διοικητικού για τις απαιτούμενες μέρους τους ενέργειες στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου των αιτήσεων εγγραφής που προβλέπεται στο άρθρο 6 τηςΥπουργικής Απόφασης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Υπουργείο Εσωτερικών 19 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συνάντηση ΠΟΠ -ΟΤΑ με ΥΠΕΣ – Τα αιτήματα που κατέθεσαν

Υπόμνημα με τα αιτήματά της κατέθεσε η Πανελληνία Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησς (ΠΟΠ-ΟΤΑ), στον…

Υπουργείο Εσωτερικών 15 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: 36,5 εκ. ευρώ στους δήμους για μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας σχολείων

Το συνολικό ποσό 36.552.635,94 ευρώ κατανέμεται  σε 328 δικαιούχους δήμους  για την κάλυψη των δαπανών…

Υπουργείο Εσωτερικών 12 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Β. Σπανάκης: «Νέοι Πρότυποι Κανονισμοί Λειτουργίας για τα Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια»

Οι νέοι, Πρότυποι Κανονισμοί Λειτουργίας των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων βρίσκονται σε διαβούλευση με τα…