Άρθρο Localit 07 Ιουλίου, 2021

Σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ για τη λογοδοσία στο Δημόσιο και την κινητικότητα

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση ακεραιότητας Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 19 Ιουλίου.

Σε ότι αφορά στις αλλαγές στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας που περιλαμβάνονται στο Μέρος Γ΄ του νομοσχεδίου, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση ρυθμίζονται τα ακόλουθα ζητήματα:

– οι παρεκκλίσεις από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ν. 4440/2016), οι οποίες βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορα νομοθετήματα,

– η χορήγηση ηθικής αμοιβής του προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ και Ι.Δ.Ο.Χ. του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.,

– η χορήγηση δικαιώματος υπογραφής ή συνυπογραφής εγγράφων προσωπικού ειδικότητας κτηνιάτρου του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α.,

– ο καθορισμός του νομοθετικού πλαισίου επί των συμβάσεων ορισμένου χρόνου δημόσιων ερευνητικών οργανισμών ιδιωτικού δικαίου και

– ο διορισμός συγγενούς αποβιωσάντων στο Δημόσιο ένεκα και κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων

Οι αλλαγές αυτές, σύμφωνα με την Έκθεση, καθίστανται αναγκαίες για την  αντιμετώπιση των εξής προβλημάτων:

– να παύσει να υφίσταται η πολυδιάσπαση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου ώστε να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ν. 4440/2016),

– να αντιμετωπίζονται ισότιμα οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ του Δημοσίου με τους μονίμους υπαλλήλους ως προς το ζήτημα της χορήγησης ηθικής αμοιβής,

– να επιλυθούν γραφειοκρατικά ζητήματα και να βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών του Δημοσίου και των ΟΤΑ μέσω της χορήγησης δικαιώματος υπογραφής ή συνυπογραφής στους κτηνιάτρους,

– να αρθούν τυχόν αμφιβολίες ως προς το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο επί των συμβάσεων ορισμένου χρόνου δημόσιων ερευνητικών οργανισμών ιδιωτικού δικαίου και

– να παύσουν να στερούνται του ευεργετικού δικαιώματος διορισμού στο Δημόσιο συγγενείς αποβιωσάντων που απώλεσε σε σύντομο χρόνο το πρόσωπο που έκανε χρήση του εν λόγω δικαιώματος και πιο συγκεκριμένα, προ της συμπλήρωσης του χρόνου μονιμοποίησής του.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Υπουργείο Εσωτερικών 27 Ιανουαρίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εγκύκλιος ΥΠΕΣ για την επιστροφή αρμοδιοτήτων στα δημοτικά συμβούλια, σε συμμόρφωση στην απόφαση του ΣτΕ

Με Εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει για τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που επήλθαν…

Υπουργείο Εσωτερικών 25 Ιανουαρίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: 1,1 εκατ. ευρώ οι δαπάνες μισθωμάτων κτηρίων το 2023

Το συνολικό ποσό του 1.162.000 ευρώ θα διαθέσει από τον προϋπολογισμό του το υπουργείο Εσωτερικών…

Υπουργείο Εσωτερικών 25 Ιανουαρίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
42 εκ. ευρώ στους δήμους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων

Το συνολικό ποσό ύψους 42 εκ. ευρώ κατανέμεται  σε όλους τους δήμους για την  κάλυψη…