Άρθρο Localit 14 Σεπτεμβρίου, 2023

Σε διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 22:00.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση:

Στο Μέρος Α’ παρατίθενται ο σκοπός και το αντικείμενο του σχεδίου νόμου, προκειμένου να βελτιωθεί το μοντέλο οργάνωσης των Ο.Τ.Α. με τη δημιουργία σημαντικών οικονομιών κλίμακας, την αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων και προσωπικού και την ενίσχυση της διαφάνειας.

ΜΕΡΟΣ Β’: Οι προτεινόμενες διατάξεις αφορούν στο σύστημα διακυβέρνησης των Ο.Τ.Α. και ειδικότερα:

α) στην τροποποίηση και κατάργηση ρυθμίσεων που αφορούν ειδικά στη μεταβατική αυτοδιοικητική περίοδο 2019-2023,

β) στην προσαρμογή του συστήματος διακυβέρνησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στις αλλαγές που επέφερε ο ν. 4804/2021 (A’ 90),

γ) στην αναβάθμιση και ενδυνάμωση του ρόλου των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων και συμβούλων και

δ) στην ενίσχυση της δημόσιας λογοδοσίας των δημοτικών και περιφερειακών αρχών.

ΜΕΡΟΣ Γ’: Οι προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκουν την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που παρουσιάζουν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των δήμων, λόγω ζητημάτων που σχετίζονται με την ελλιπή στελέχωσή τους και τη διάσπαση των τοπικών υποθέσεων μεταξύ κεντρικού δήμου και ν.π.δ.δ. αυτού.

Η τροποποίηση του μοντέλου οργάνωσης των δήμων, μέσω της ενσωμάτωσης των ν.π.δ.δ. τους στον πυρήνα της λειτουργίας τους, δηλαδή με την επαναφορά των αρμοδιοτήτων, των πόρων και του προσωπικού των ν.π.δ.δ. στον ίδιο τον δήμο, θα οδηγήσει σε α) σημαντικές οικονομίες κλίμακας από την ενοποίηση προμηθειών και υπηρεσιών, β) καλύτερη οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού των δήμων και γ) καλύτερη οικονομική διαχείριση.

ΜΕΡΟΣ Δ’: Οι προτεινόμενες διατάξεις θεσπίζουν δημόσιους δείκτες ποιότητας και απόδοσης των Ο.Τ.Α. και βραβείων για τις βέλτιστες επιδόσεις αυτών, με σκοπό τη χάραξη,την παρακολούθηση και την υλοποίηση αποτελεσματικών και στοχευμένων πολιτικών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΜΕΡΟΣ Ε’: Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιλύονται διαχειριστικά και οικονομικά ζητήματα των Ο.Τ.Α. προς διευκόλυνση της εύρυθμης λειτουργίας τους, επέρχονται βελτιώσεις στο πλαίσιο προστασίας των ζώων συντροφιάς και ρυθμίζονται ζητήματα κατασκευής και αναβάθμισης χερσαίων συνοριακών σταθμών.

Δείτε το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο στο Link  που ακολουθεί:

http://www.opengov.gr/ypes/?p=8869

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Υπουργείο Εσωτερικών 04 Δεκεμβρίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 ερωτήσεις και απαντήσεις για την επιστολική ψήφο από το υπουργείο Εσωτερικών

Απαντήσεις σε 14 ερωτήσεις αναφορικά με την επιστολική ψήφο έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών.…

Υπουργείο Εσωτερικών 04 Δεκεμβρίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος για την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών

Διευκρινίσεις αναφορικά με την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών την 1η Ιανουαρίου 2024, δίδονται με…

Υπουργείο Εσωτερικών 01 Δεκεμβρίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: 2 εκ. ευρώ σε 28 δήμους για σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων

Το ποσό  των 2.033.653,81 ευρώ κατανέμεται σε 28 δήμους της χώρας για την κάλυψη της…