Άρθρο Localit 13 Φεβρουαρίου, 2023

Πρόσκληση συμμετοχής προς δήμους και περιφέρειες στο πρόγραμμα ενίσχυσης ικανοτήτων για καινοτόμο χρηματοδότηση έργων αειφόρου ενέργειας

Ανοιχτή Πρόσκληση προς Δήμους και Περιφέρειες για συμμετοχή στο πρόγραμμα ενίσχυσης ικανοτήτων για την καινοτόμο χρηματοδότηση έργων αειφόρου ενέργειας.

Στις 2 Μαρτίου 2023 αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για φορείς και αναπτυξιακούς οργανισμούς τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης στο ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης ικανοτήτων για την αξιοποίηση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στην υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου . To Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) και το πρόγραμμα HORIZON 2020.

Στόχος είναι να ενισχυθεί ο ρόλος και η δυναμική των Ευρωπαϊκών τοπικών και περιφερειακών αρχών ως μοχλών «πράσινης» ενεργειακής ανάπτυξης στο πλαίσιο της ευρύτερης Ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα, και των στόχων του RePowerEU.  Ωστόσο, δεν βρίσκονται όλοι οι δήμοι στο ίδιο επίπεδο:  Ορισμένοι έχουν ήδη δεσμευτεί οικειοθελώς για την εφαρμογή φιλόδοξων πλάνων κατά των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ενώ άλλοι δυσκολεύονται συχνά να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Ένα κοινό εμπόδιο είναι η έλλειψη πόρων, τόσο από πλευράς χρηματοδότησης, όσο και ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην ανεύρεση συμπληρωματικών χρηματοδοτικών εργαλείων και αποδοτικών μοντέλων εφαρμογής.

Ανάπτυξη δυνατοτήτων μέσω καινοτόμων σχημάτων χρηματοδότησης

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι σχετιζόμενοι φορείς τους, που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ενίσχυσης ικανοτήτων του PROSPECT+, θα λάβουν μέρος σε μία σειρά δραστηριοτήτων αμοιβαίας εκμάθησης, καθοδηγούμενων από έμπειρους μέντορες, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε καινοτόμες πρακτικές και σχήματα χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων με αναπτυξιακό αποτύπωμα.  Αυτός ο τρόπος εκμάθησης θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν και να εκμεταλλευτούν βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες έχουν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλες πόλεις και περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα το πρόγραμμα ενίσχυσης ικανοτήτων του PROSPECT+ καλύπτει 5 ειδικούς θεματικούς τομείς: δημόσια κτίρια, ιδιωτικά κτίρια, δημόσιος φωτισμός, μεταφορές και διατομεακές δράσεις, για κάθε έναν από τους οποίους παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες και συμβουλές για την ανάπτυξη των  αντίστοιχων καινοτόμων σχημάτων χρηματοδότησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην βελτίωση της λήψης αποφάσεων σχετικά με την επιλογή κατάλληλων έργων για χρηματοδότηση, όπως επίσης στην αξιολόγηση και διασφάλιση ότι τα έργα είναι έτοιμα για ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης.

Διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα του PROSPECT+

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ενίσχυσης ικανοτήτων του PROSPECT+, είτε ως μέντορες είτε ως εκπαιδευόμενοι, είναι δωρεάν και απευθύνεται σε όλους τους εκπροσώπους τοπικών και περιφερειακών αρχών ή αναπτυξιακών οργανισμών από 44 επιλέξιμες χώρες[1].

  • Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τους εκπαιδευόμενους θα ξεκινήσει στις 02 Μαρτίου 2023 και θα παραμείνει ανοιχτή ως και τις 14 Απριλίου 2023.
  • Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τους μέντορες θα ξεκινήσει στις 22 Μαΐου 2023 και θα παραμείνει ανοιχτή ως και τις 07 Ιουνίου 2023.
  • Ένα ειδικό ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο για όλους τους συμμετέχοντες θα πραγματοποιηθεί στις 02 Μαρτίου 2023.

Ο εκπαιδευτικός κύκλος θα ξεκινήσεις τον Αύγουστο του 2023 και θα διαρκέσει περίπου 6 μήνες, περιλαμβάνοντας 4 διαδικτυακές συναντήσεις και 1 συνάντηση δια ζώσης. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής του οργανισμού σας, θα δοθούν στο ειδικό ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 02 Μαρτίου 2023.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης, μαζί με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αντιστοίχισης, και τις απαιτήσεις συμμετοχής για μέντορες και εκπαιδευόμενους, περιγράφονται στις Έντυπες Οδηγίες για τους συμμετέχοντες, και θα διευκρινιστούν περαιτέρω στο ανωτέρω ειδικό ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση υποβολής συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα αναρτηθούν στον επίσημο διαδικτυακό τόπου του PROSPECT+  and στο LinkedIn Capacity building for cities and regions | PROSPECT+. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας, να την ακολουθήσετε, να κάνετε like, και να έρθετε σε επαφή με την ομάδα και την κοινότητα του PROSPECT+ !

Η  Κοινότητα Ανταλλαγής Πρακτικών (Community of Practice)του PROSPECT+ απευθύνεται σε όλους όσοι συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων, είτε ως εκπαιδευόμενοι είτε ως μέντορες, δίνοντας τους τη δυνατότητα να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέρος σε διαδικτυακές ομαδικές συναντήσεις και συνεδρίες αμοιβαίου διαλόγου με έμφαση στην καινοτόμο χρηματοδότηση και την των ζητημάτων, των καταστάσεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαϊκοί Δήμοι, με στόχο την ανταλλαγή ιδεών, εναλλακτικών και λύσεων.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Το Ευρωπαϊκό Έργο PROSPECT+ υλοποιείται από μία κοινοπραξία εξειδικευμένων εταίρων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Ενέργειας και Πολιτικής για το Κλίμα – IEECP, Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς- UPRC, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οργανισμών και Περιφερειών για την Ενέργεια κα το Περιβάλλον- FEDARENE, Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία-Energy Cities, Ευρωπαϊκών Δίκτυο Πόλεων και Τοπικών Αρχών για την Ενεργειακή Μετάβαση-Eurocities, Ενεργειακός Οργανισμός της Άνω Αυστρίας – ESV, Ένωση Τοπικών Διαχειριστών Ενέργειας της Τσεχίας – SEMMO, TIPPERARY Energy Agency, Οργανισμός Ενέργειας και Κλίματος του Podravje – ENERGAP, Δημοτικό Συμβούλιο της Valladolid – INNOLID, and adelphi.

 

“Το πρόγραμμα ενίσχυσης ικανοτήτων PROSPECT+ προσφέρει τη δυνατότητα στις τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές να εκπαιδευτούν δίπλα σε έμπειρους μέντορες και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στα καινοτόμα χρηματοδοτικά σχήματα για την υλοποίηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης, μέσω ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών που έχουν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλους Ευρωπαϊκούς Δήμους και πόλεις. Η εφαρμογή μίας ποικιλίας μεθόδων εκμάθησης και Η υλοποίησης μίας σειράς ανεξάρτητων εκπαιδευτικών κύκλων, μας επιτρέπει δεσμεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες τοπικές αρχές, καλύπτοντας τις διαφορετικές τους ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της περιορισμένης διαθεσιμότητας χρόνου ή της έλλειψης δεξιοτήτων ξένων γλωσσών. Μεταξύ άλλων, το PROSPECT+ προσφέρει, σε όσους δεν είναι ακόμα εξοικειωμένοι με την υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε., μία τέλεια ευκαιρία απόκτησης σχετικής εμπειρίας και τη δυνατότητα γνωριμίας με φορείς υλοποίησης από διαφορετικές χώρες της Ε.Ε..”

Giulia Pizzini, Coordinator του Ευρωπαϊκού Έργου PROSPECT+, IEECP

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε:

Κυρία Diana Prsancova,

Project Officer, FEDARENE

diana.prsancova@fedarene.org

[1] Στις επιλέξιμες χώρες εντάσσονται η Ε.Ε. των 27, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι συνεργαζόμενες χώρες με το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”: Αλβανία, Αρμενία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Νησιά Φερόε, Γεωργία, Ισλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Σερβία, Ελβετία, Τυνησία, Τουρκία και Ουκρανία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ενδιαφέρουν 13 Ιουνίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Έκκληση Δήμου Βριλησσίων για λελογισμένη κατανάλωση νερού

Κάλεσμα στους πολίτες Βριλησσίων, να αποφεύγουν κάθε άσκοπη κατανάλωση νερού και να περιορίζονται στην λελογισμένη…

Ενδιαφέρουν 13 Ιουνίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τοποθετήθηκε το Seatrac στο Παράλιο Άστρος

Τοποθετήθηκε για ακόμα μια χρονιά από τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, το αυτόνομο σύστημα εισόδου –…

Ενδιαφέρουν 13 Ιουνίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δήμος Πειραιά: Νέα δάπεδα σε αύλειους χώρους και εργασίες αναβάθμισης  σε Δημοτικά Σχολεία

Εργασίες αναβάθμισης  των αύλειων χώρων στα 14ο, 17ο, 27ο και 43ο Δημοτικά Σχολεία Πειραιά υλοποίησε…