Άρθρο Localit 27 Δεκεμβρίου, 2020

Πλατφόρμα ευφυών εφαρμογών στο εξωτερικό υδραγωγείο Πάτρας

H παρακολούθηση της λειτουργίας, o επιχειρησιακός έλεγχος και η αειφόρος ενεργειακή διαχείριση δικτύων ύδρευσης, είναι βασικοί στόχοι του έργου PerManeNt, στο οποίο συμμετέχει η  Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πάτρας (ΔΕΥΑΠ).

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί πλατφόρμα ευφυών εφαρμογών, η οποία θα εφαρμοστεί στο εξωτερικό υδραγωγείο της Πάτρας. Με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο από διαφορετικά συστήματα, η πλατφόρμα θα δώσει τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης ανίχνευσης δυσλειτουργιών στις γεωτρήσεις, στα αντλητικά συγκροτήματα, στις δεξαμενές τροφοδοσίας και στους αγωγούς μεγάλης παροχετευτικότητας του υδραγωγείου προσαγωγής, με στόχους: την έγκαιρη λήψη αποφάσεων σε διαχειριστικό επίπεδο, τον προγραμματισμό επισκευών – συντηρήσεων ή/και αντικαταστάσεων, την μείωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, και την βελτίωση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης των υφιστάμενων υποδομών βάσει βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγνώσεων.

Στο PerManeNt συμμετέχουν το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ως συντονιστής του έργου, το Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Πατρών, η εταιρεία INTRACOM TELECOM και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πάτρας (ΔΕΥΑΠ).

Στους τέσσερις  πρώτους μήνες η επιστημονική ομάδα του έργου επισκέφτηκε τμήματα του εξωτερικού υδραγωγείου της Πάτρας, αποτύπωσε λεπτομερώς τις υπάρχουσες υποδομές, επέλεξε τις θέσεις ενδιαφέροντος, και καθόρισε τους περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς δείκτες παρακολούθησης στο πλαίσιο του έργου.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-04177).

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΚΑΠΕ, Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών mariazar@cres.gr,+302106603289

ΔΕΥΑΠ, Τμήμα Διαχείρισης Νερού i.karathanasi@deyap.gr, +302610366156

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών andlag@upatras.gr,   +30 2610996594

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Βιώσιμες Πόλεις 03 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πετρούπολη: Από το φθινόπωρο ξεκινάει η χωριστή διαλογή βιοαποβλήτων στον Δήμο

Από το ερχόμενο φθινόπωρο, ο Δήμος Πετρούπολης θα τοποθετήσει καφέ κάδους, ώστε να ξεκινήσει η…

Βιώσιμες Πόλεις 21 Ιουνίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τεχνολογία led σε ακόμη 1696 σώματα οδοφωτισμού στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Νέο έργο αντικατάστασης ηλεκτροφωτισμού με τεχνολογία led ξεκινά στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, μετά την υπογραφή …

Βιώσιμες Πόλεις 18 Ιουνίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αιγάλεω: Τοποθετήθηκαν οι πρώτοι καφέ κάδοι στον Δήμο 

Στην εγκατάσταση και λειτουργία καφέ κάδων για τη συλλογή οργανικών απορριμμάτων προχώρησε ο Δήμος Αιγάλεω,…