ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Έδρα:ΜυτιλήνηΔιεύθυνση:Καραντώνη 6 81100Τηλέφωνο:22510-27333/29570/43796Fax:22510-41463Email:ped_va@pedva.grΙστοσελίδα:ped_va@pedva.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ