ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Έδρα:ΛάρισαΔιεύθυνση:Πανός 14 (4ος όροφος)Τηλέφωνο:2410-259757/251261Fax:2410-539259Email:info@pedthessalias.grΙστοσελίδα:info@pedthessalias.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ